Km.fjfi.cvut.cz

From NMS
Jump to: navigation, search
Servery / Služby
Přístupné komukoliv
windows
srk
linux / unix
kmlinux
Omezený/individuální účet
linux / unix
bimbo · buon(KF) · km(KM) · lenochod(KJR) · linux · node(KM) · sunrise(KF) · unixlab(KFE) · vkstat(KM)
Služby
backup · DHCP · DNS · doména FJFI · eduroam · fileserver · IdM · forum · gitlab · lists · moodle · indico · mailgw · K4 · mailserver · NMS · openvpn · skolniftp · ssh · videokonference · VoIP · video · VPN · wififjfi · wiki · www
Učebny
e-sklipek · KFE unixlab · KFE pclab · PD1 · KM 105 · KM 115
Ostatní
Network · Blokované porty
[edit] · [view]

Základní informace (km)

Správce 
Petr Vokáč
HW 
virtuální (Xen) - paravirtualizace x86_64
OS 
CentOS7
Využití 
oficiální web KM, projekty lidí z KM, konference pořádané KM, ...
Konto 
vytvářené na požádání správcem (vyhrazeno pro potřeby KM)

Instalace a konfigurace

 • standardní (minimální) instalace operačního systému
  • aktuálně se pro lokální uživatelské učty používají uid < 1000 (900 a výše)
   • odpovídajícím způsobem upraveny konfigurace PAM modulů
   • může potenciálně kolidovat se systemévými učty pro něž jsou od RHEL7 vyhrazeny uid do 1000
 • standardní puppet konfigurace pro server (certifikáty, logging, monitoring, ...)
 • specifický software a konfigurace
  • apache
   • data oficiálního webu KM uložena na standardní cestě /var/www/html
   • na tomto serveru jsou virtualhosty pro weby jednotlivých výzkumných skupin na KM (hostování několika domén)
   • web stránky virtualhostů jsou uložené ve www podadresáři domovského adresáře dané výzkumné skupiny
   • pro spávné fungování mod_rewrite je zapotřebí povolit Options FollowSymLinks pro adresáře, kde je "RewriteEngine On" (např. pro hlavní web KM)
  • mariadb
   • používá se speciální rozšíření mysql-udf_charsets poskytující konverzi textu na formát bez "hacku a carek"
    • nutné zkompilovat knihovnu (RPM balíček mysql-udf_charsets-1.0-1.src.rpm)
    • v systémové tabulce mysql. je pak zadefinována příslušná konverzní funkce
   • jméno (resp. prefix) databáze odpovídá lokálnímu účtu pro nějž byla daná databáze vytvořena
  • postfix
   • příjem pošty pro doménu @km.fjfi.cvut.cz
   • komunikace výhradně přes mailgw.fjfi.cvut.cz (relay_host)
  • dovecot
   • výběr pošty pro doménu @km.fjfi.cvut.cz
   • standardní konfigurace se SSL/TLS zabezpečením
  • samba
   • přístup k domovským adresářům resp. adresářům jednotlivých hostovaných výzkumných skupin KM
   • autentizace proti AD, ručně zařazení uživatelé s read-only a read-write právy
    • tento server byl přidán do domény pomoci net ads join
    • v budoucnu budou přístupová práva řesena přes skupiny v AD
  • vsftpd
   • aktuálně není spuštěno kvůli problémum CentOS7 běžícím na CentOS5 Xen Dom0 (mprotect syscall issue)
   • v budoucnu bude pravděpodobně úplně odstraněno kvůli špatné podpoře SSL/TLS ftp protokolu v klientech
  • firewall
firewall-cmd --permanent --add-service=ssh
firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --permanent --add-service=https
firewall-cmd --permanent --add-service=pop3s
firewall-cmd --permanent --add-service=imaps
firewall-cmd --permanent --add-service=samba
firewall-cmd --permanent --add-service=ftp
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="147.32.9.3" service name="smtp" accept'
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="147.32.9.67" service name="smtp" accept'
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv6" source address="2001:718:2:1800::3" service name="smtp" accept'
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv6" source address="2001:718:2:1900::3" service name="smtp" accept'
# další specifická IP+porty pro monitoring, zálohování, ...
firewall-cmd --reload