IdM

From NMS
Jump to: navigation, search

Dokumentace k integraci ČVUT Identity managementu na FJFI.

Active Directory

V současné době (2009) se na FJFI používá jako hlavní systém pro správu uživatelských účtů Windows Server 2003R2 (běžící v nativním w2k3 módu včetně w2k3 nativní mód pro doménu => je možné v LDAP schematech používat "auxiliary object class").

Struktura AD stromu

Všechny běžné uživatelské účty jsou v podstromu ou=People,dc=fjfi,dc=cvut,dc=cz. Každá "katedra" má na této úrovni složku, do níž si může správce přesunout své lidi (např. ou=KM,ou=People,dc=fjfi,dc=cvut,dc=cz). Krom toho existuje jestě složka ou=Auto,ou=People,dc=fjfi,dc=cvut,dc=cz v níž jsou automaticky vytvářeny nové účty a složka ou=Trash,ou=People,dc=fjfi,dc=cvut,dc=cz kam jsou z "Auto" složky automaticky přesunuty objekty určené k odstranění (zmizely z ČVUT IdM). Účty v složkách kateder se automaticky neruší.

Seznam kateder: KM, KF, KJ, KIPL, KFE, KMAT, KJCH, KDAIZ, KJR, KSE, Dekanat, Tereza, CRRC

Mapování existujících atributů

Atributy v FJFI Active Directory
atribut typ single funkce / poznámka příklad
ctuPersonalId 32-bit number Y osobní číslo 333450
cn case-insensitive Unicode string, 1-64 chars Y uživatelské jméno alhabjir
uid case-insensitive Unicode string N uživatelské jméno alhabjir
userPrincipalName case-insensitive Unicode string, 1024 chars Y uživatelské jméno alhabjir@fjfi.cvut.cz
sAMAccountName case-insensitive Unicode string, 0-256 chars Y uživatelské jméno alhabjir
sn case-insensitive Unicode string, 1-64 chars Y příjmení Al-Habab
givenName case-insensitive Unicode string, 1-64 chars Y jméno Jiří
name case-insensitive Unicode string, 1-255 chars Y uživatelské jméno alhabjir
displayName case-insensitive Unicode string, 0-256 chars Y uživatelské jméno alhabjir
displayNamePrintable printable string, 1-256 chars Y uživatelské jméno alhabjir
msSFU30Name IA5 string, 1024 chars Y uživatelské jméno alhabjir
msSFU30NisDomain IA5 string, 1024 chars Y uživatelské jméno FJFI
uidNumber integer Y posix user id 1000-30000 (autoincrement + recyklace)
gidNumber integer Y posix default group id 1000
unixHomeDirectory case-insensitive Unicode string Y posix home /home/alhabjir
loginShell IA5 string, 1024 chars Y posix shell /bin/bash
gecos IA5 string, 10240 chars Y posix name (bez diakritiky) Jiri Al-Habab
mail case-insensitive Unicode string, 0-256 chars Y preferovaná e-mail adresa alhabjir@fjfi.cvut.cz
proxyAddresses case-insensitive Unicode string, 1-1123 chars N akceptovaná e-mail adresa pro studenty SMTP:alhabjir@fjfi.cvut.cz
pro zaměstnance SMTP:Jiri.Al-Habab@fjfi.cvut.cz + smtp:alhabjir@fjfi.cvut.cz
wWWHomePage case-insensitive Unicode string, 1-2048 chars Y uživatelské www stránky http://people.fjfi.cvut.cz/alhabjir
facsimileTelephoneNumber case-insensitive Unicode string, 1-64 chars Y FAX +420-224-35-1234
telephoneNumber case-insensitive Unicode string, 1-64 chars Y primární telefonní číslo +420-224-35-2345
mobile case-insensitive Unicode string, 1-64 chars Y mobilní telefon +420-600-123-123
otherTelephone case-insensitive Unicode string, 1-64 chars N další telefonní čísla
otherMobile case-insensitive Unicode string, 1-64 chars N další mobilní čísla
department case-insensitive Unicode string, 1-64 chars Y katedra(y) Katedra 1;Katedra 2;...
departmentNumber case-insensitive Unicode string N katedra(y) 14112
fnspeStatus case-insensitive Unicode string Y account status (new, active, kill, zombie, dead) active
fnspeStatusTimestamp large integer Y modification timestamp 1191786323
company case-insensitive Unicode string, 1-64 chars Y instituce ČVUT FJFI
o case-insensitive Unicode string, 1-64 chars N instituce ČVUT FJFI
c case-insensitive Unicode string, 1-3 chars Y country code CZ
co case-insensitive Unicode string, 1-128 chars Y country name Česká republika
st case-insensitive Unicode string, 1-128 chars Y country name Česká republika
l case-insensitive Unicode string, 1-128 chars Y primární adresa, lokalita Praha 1
street case-insensitive Unicode string, 1-1024 chars Y primární adresa, ulice Břehová 7
postalCode case-insensitive Unicode string, 1-40 chars Y primární adresa, PSČ 115 19
roomNumber case-insensitive Unicode string N primární místnost 103
title case-insensitive Unicode string, 1-64 chars Y tituly prof.RNDr., DrSc.
memberOf DN String N členství ve skupinách viz. níže
profilePath case-insensitive Unicode string Y cesta k windows profilu \\server{1,2,3}.fjfi.cvut.cz\profiles\alhabjir
scriptPath case-insensitive Unicode string Y cesta k windows login skriptu logon.vbs
userAccountControl integer Y stav windows účtu 512
pwdLastSet large integer Y vynucení změny hesla 0
unicodePwd octet string Y heslo, nelze číst, pro autentizaci / změny hesel vhodnejší použít Kerberos

Rušené atributy

Schemata v Active Directory rošířena o fnspeAccount a amavisAccount

 • ctuUsername - zbytečné
 • fnspeEduroam* - do budoucna zbytečné
 • fnspeWifi* - do budoucna zbytečné

Nové atributy

 • pohlaví

Synchronizace atributů

Většina atributů bude naplněna pouze při vytváření uživatelského účtu. Některé atributy (givenName, sn, gecos, facsimileTelephoneNumber, telephoneNumber, mobile, otherTelephone, otherMobile, department, departmentNumber, l, street, postalCode, title) budou plně synchronizovány. Pokud se uživatel stane zaměstnancem, bude mu automaticky přidána e-mailová adresa ve tvaru SMTP:Jméno.Příjmení@fjfi.cvut.cz do atributu proxyAddresses (pokud již taková neexistuje), u původní adresy musí být STMP:username@fjfi.cvut.cz přepsáno na smtp:username@fjfi.cvut.cz. Atributy fnspeStatus a fnspeStatusTimestamp nemají v současné době přesně definovaný význam vzhledem k nedostatku informací o životním cyklu uživatelských objektů v rámci budoucího IdM.

Mapování skupin

viz. Informace o aktuálních skupinách

Ostatní

 • zakládání účtu
  • vytvořit uživatelské adresáře (home, profile, web)
   • nutno vybrat správný nejbližší server (podle příslušnosti ke katedře)
   • nastavit počáteční quotu
  • zkonfigurovat IIS (web + přístup k home, profile, web přes WebDAV)
  • vytvořit uživatelský účet na Exchange 2003
   • nastavit počáteční quotu na schránku
 • změna student -> zaměstnanec
  • úprava diskových quot (home, profile, web)
  • úprava quoty na schránku v Exchange
  • přidání adresy Jmeno.Prijmeni@fjfi.cvut.cz
  • poslat info mail uživateli
 • rušení účtu
  • poslat předem info mail uživateli, že jeho konto bude rušeno
  • zazálohovat a smazat uživatelské adresáře (home, profile, web)
  • zrušit konfigurace v IIS (web + přístup k home, profile, web přes WebDAV)
  • zazálohovat a smazat uživatelský účet na Exchange 2003