Skolniftp

From NMS
Jump to: navigation, search
Servery / Služby
Přístupné komukoliv
windows
srk
linux / unix
kmlinux
Omezený/individuální účet
linux / unix
bimbo · buon(KF) · km(KM) · lenochod(KJR) · linux · node(KM) · sunrise(KF) · unixlab(KFE) · vkstat(KM)
Služby
backup · DHCP · DNS · doména FJFI · eduroam · fileserver · IdM · forum · gitlab · lists · moodle · indico · mailgw · K4 · mailserver · NMS · openvpn · skolniftp · ssh · videokonference · VoIP · video · VPN · wififjfi · wiki · www
Učebny
e-sklipek · KFE unixlab · KFE pclab · PD1 · KM 105 · KM 115
Ostatní
Network · Blokované porty
[edit] · [view]

O serveru

Školní FTP slouží ke sdílení studijních materiálů. Jedná se hlavně o naskenované zápisky z přednášek, výpisky ze skript, různá shrnutí, seznamy vět a definic, audiozáznamy přednášek, apod...

Přístup

Data uložená na tomto serveru lze číst po zadání hlavního FJFI jména a hesla (jméno a heslo z Usermapu - např. novakjan). Data jsou dostupná přes protokoly

Pokud chcete získat i práva pro zápis, kontaktujte správce.

Upload materiálů

Nové materiály lze uploadovat přes

Uploadované materiály z adresáře uploads pravidelně zařazují správci. Preferovaný formát je PDF.


Základní informace o serveru (skolniftp)

Správce 
Jan Petřík, Patrik Singer, Petr Vokáč
HW 
virtuální (Xen) - paravirtualizace x86_64
OS 
CentOS7
Využití 
studijní materiály
Konto 
--