Ssh.fjfi.cvut.cz

From NMS
Jump to: navigation, search
Servery / Služby
Přístupné komukoliv
windows
srk
linux / unix
kmlinux
Omezený/individuální účet
linux / unix
bimbo · buon(KF) · km(KM) · lenochod(KJR) · linux · node(KM) · sunrise(KF) · unixlab(KFE) · vkstat(KM)
Služby
backup · DHCP · DNS · doména FJFI · eduroam · fileserver · IdM · forum · gitlab · lists · moodle · indico · mailgw · K4 · mailserver · NMS · openvpn · skolniftp · ssh · videokonference · VoIP · video · VPN · wififjfi · wiki · www
Učebny
e-sklipek · KFE unixlab · KFE pclab · PD1 · KM 105 · KM 115
Ostatní
Network · Blokované porty
[edit] · [view]

Základní informace ssh

Správce 
Petr Vokáč
HW 
systemd-nspawn kontejner na nspawn.fjfi.cvut.cz
OS 
CentOS7
Využití 
Portforward z různých portů (22, 53, 80, 443, 465, 587, 993, 1194) na kmlinux.fjfi.cvut.cz:22
Konto 
--

Připojení ssh klientem na různé porty

V některých sítích jsou nastaveny restriktivní pravidla na firewallu, které omezují přístup jen k vybraným protokolům (portům). Abyste i na takových sítích mohli normálně pracovat a přistupovat k linuxovým serverům bylo na stroji ssh.fjfi.cvut.cz zkonfigurovano přesměrování pro běžně neblokované porty na SSH běžící na kmlinux.fjfi.cvut.cz.

Pro SSH přístup na kmlinux.fjfi.cvut.cz tak lze použít porty 22, 53, 80, 443, 465, 587, 993, 1194 a následující příkaz:

# ssh -p [číslo portu] ssh.fjfi.cvut.cz
ssh -p 443 ssh.fjfi.cvut.cz

Pokud používáte putty potom musíte krom hostname ssh.fjfi.cvut.cz nastavit i vhodné číslo portu.