SITE 2006 zapocty

From NMS
Jump to: navigation, search

Obecné pokyny pro vypracování

 • nebude-li uvedeno/dohodnuto jinak, výsledná prace bude vložena do těchto wiki stránek
  • každý uživatel se přihlasí svým jménem/heslem (je potřeba vybrat vhodný autentizační zdroj - GAS pro většinu znamená autentizaci proti NDS)
  • stránku vložte pod odkaz z titulku úkolu, který zpracováváte
 • přihlašujte se přes zabezpečené spojení HTTPS!
 • manuál pro editování wiki
 • pokud jste úplně ztraceni, zkuste http://www.wikipedia.org/ nebo http://www.google.com/ :)

Identifikace zdrojů spamu na FJFI

 • aplikace, která bude kontrolovat výskyt strojů na blacklistech z IP rozsahu FJFI
 • spouštěna pravidelně z cronu (tj. není potřeba psát přímo daemona)
 • bude uchovávat historii incidentů v DB
 • informace o změnách (přírůstcích?) proti poslední kontrole pošle mailem
 • zobrazení aktuálního stavu + historie na webu

Knihovna pro DNSBL v Pythonu

 • rozumně použitelné API
 • možnost konfigurace různých blacklistů
 • převzetí (rozparsování) konfigurace ze spamassassinu, tohoto seznamu, případně i dalších
 • cachování výsledků, možnost nastavit velikost cache a expirace
 • thread-safe (bude se to týkat práce s cache a možná také DNS dotazů v závislosti na použitém DNS modulu)
 • sychroní a asynchroní volání
 • optimalizace pro maximální výkon
 • funkce (třída?) pro kontrolu proti seznamu blacklistů
 • výsledkem bude volání kontrolní funkce bude
  1. boolean hodnota
  2. skóre podle konfiguračních souborů pro spamassassin
  3. seznam blacklistů na nichž je adresa uvedena (přicemž budu moci zjistit další informace o konkrétním blacklistu - viz. info v konfiguračních souborech)
 • možno využít adns nebo libovolnou jinou knihovnu

Zajištění důvěryhodnosti mailu - SPF

 • základní popis
  1. co to vlastně je
  2. k čemu je to dobré
  3. k čemu to naopak neslouží
  4. jednoduchý popis konfigurace DNS záznamů
  5. požadavky na správce a uživatele
 • RFC 4405, RFC 4406, RFC 4407 RFC 4408
 • rozdíly mezi spfv1 a spfv2.0, kompatibilita
 • vztah mezi spf a sender-id
 • výhody/nevýhody proti jiným řešením (třeba DomainKeys resp. DKIM)
 • implementace
  1. knihovny pro různé jazyky (python, perl, C, ...) - vyzkoušet
  2. moduly pro mailservery (postfix, sendmail, exchange, ...) - odkazy

Zajištění důvěryhodnosti mailu - DKIM

 • základní popis
  1. co to vlastně je
  2. k čemu je to dobré
  3. k čemu to naopak neslouží
  4. jednoduchý popis konfigurace
  5. požadavky na správce a uživatele
 • rozdíly mezi původním návrhem DomainKeys a DKIM
 • výhody/nevýhody proti jiným řešením (třeba SPF)
 • vztah k existujícím RFC (omezení délky záznamů v DNS, X- hlavičky mailů, ...)
 • implementace
  1. knihovny pro různé jazyky (python, perl, C, ...) - vyzkoušet
  2. moduly pro mailservery (postfix, sendmail, exchange, ...) - odkazy
 • oficiální stránky

Nové trendy v oblasti wireless sítí - WiMAX

 • základní popis WiMAX
 • vlastnosti, srovnání se současnými standardy WiFI (802.11a/b/g) - výhody/nevýhody
 • možnosti zabezpečení komunikace
 • použitelnost na FJFI
 • zařízení? klienti? (existují vůbec? cena?)
 • bezlicenční pásmo?

Výsledky: WiMAX V.Jary Petr Macháček

Zeroconf - automatická konfigurace sítí a služeb

 • co to je a k čemu je to dobré
  1. alokace IP bez DHCP (IPv4 Link-Local Addressing)
  2. překlad jméno<->adresa bez DNS serveru (Multicast DNS)
  3. hledání dostupných služeb (DNS Service Discovery)
  4. ...
 • principy fungování, stav implementace pro různé OS
 • vztah k existujícím RFC (např. vzhledem k záznamům v DNS pro DNS-SD)
 • rozchození ukázkové konfigurace (např. avahi v linuxu)
 • jiné systémy propagace/informace o službách v síti jako historický SAP (Service advertising protocol na IPX), WINS (Windows Internet Naming Service) pro MS Windows, otevřený standard SLP (Service Location Protocol) pro NetWare a unix, aj.? Srovnání v čem si všechny uvedené systémy konkurují, doplňují se.
 • najít statistiky, v jakém množství jsou výše uvedené systémy zastoupené v internetu, LAN apod.

SCTP

 • popis vlastností tohoto síťového protokolu
 • vztah k TCP/UDP (vlastnosti, výhody, nevýhody, ...)
 • implementace jednoduché aplikace pro prezentaci (některých) jedinečných vlastností tohoto protokolu

Multicast

 • o co jde a k čemu je to dobré (kde a jak se to dá použít, příklady aplikací, způsob inzerování služeb, způsob připojení k multicastu, zabezpečení, multicast-storm)
 • základní popis standardních služeb a protokolů (jako třeba <bash>ping 224.0.0.1</bash>
 • implementace jednoduchého multicastového serveru a klienta
 • používá se například při hledání, kde běží určitá služba. Takže zkuste třeba klienta protokolu SLP

Monitorování SMTP provozu

 • daemon monitorující navazování spojení na port 25
 • možnost definovat IP rozsahy, které se nemají monitorovat
 • pokud nějaký stroj ze sledovaného rozsahu začne navazovat hromady spojení, zaslat mail správci, případně uložit záznam do databáze
 • možnost definovat stroje, které se nemají monitorovat (typicky oficiální mailservery)

Monitorování výskytu stanic v síti

 • deamon monitorující stroje, které se nacházejí v lokální síti
 • odchytává ARP request/response
 • údaje ukládá do souboru (databáze)/uchovává v paměti
 • poslouchá na všech/definovaných rozhraních
 • volitelně rozhraní pro vyčítání nasbíraných informací (TCP/IP server)

 • podívat se jestli umí CISCO 3550 posílat SNMP TRAP při výskytu nové stanice na síti (ARP)
 • napsat aplikaci, která bude tyto zprávy odchytávat a bude je ukládat do databáze
  • aktuální informace
  • historie
 • (zjišťovat a ukládat informaci o tom, že daná stanice přestala být aktivní)

Analýza dat SMTP komunikace

 • maily lze rozumně odmítat jen při SMTP spojení s remote serverem
  1. vygenerování chybové zprávy pro uživatele je přenecháno na odesílajícím serveru
  2. negenerují se mail-delivery failure zprávy na falešné adresy
 • úkolem je analyzovat data z komunikace
220 mailgw1.fjfi.cvut.cz ESMTP CTU FNSPE 1st MX NO UCE NO SPAM 
EHLO cizi.mail.server
250 mailgw1.fjfi.cvut.cz
MAIL FROM: <nejaka.adresa@nejaky.cizi.server>
250 Ok
RCPT TO: <nejaka.lokalni.adresa@fjfi.cvut.cz>
 • v databázi jsou předzpracovány informace přibližně odpovídající Postfix SMTP Access Policy Delegation, dál jsou tam body přiřazené spamassassinem
 • úkolem by bylo vygenerovat pár histogramů podle dat z databáze (podrobnosti na mailu vokac at fjfi.cvut.cz)
 • pokusit se na základě bodů od spamassasinu navrhnout pravidla pro odmítání mailů po RCPT TO (jen podle informací uvedených v Postfix SMTP Access Policy Delegation)
 • mrknout se na ppolicy a navrhnout případně další možné kontroly

Generování grafu sítě

 • motivace - ze switchů lze přes SNMP vyčíst informaci, přes který port se komunikuje s konkrétní MAC adresou, tímto způsobem by se mělo dát automaticky vygenerovat zapojení všech zařízení do sítě
 • mám seznam uzlů
 • z každého uzlu vede více hran
 • v každém uzlu vím, kterou hranou se vydat do jiného uzlu (ale nevím, přes kolik dalších uzlů projdu)
 • graf je acyklický (pokud nebudeme brát do úvahy Spanning Tree Protocol, který fyzické kruhy logicky rozděluje, ale zřejmě pro každou VLAN mohou být jiné cesty )
 • úkolem je vygenerovat a nakreslit graf (graphviz) na základě uvedených pravidel

IMAP Proxy

 • motivace - zrychlení práce s maily přes webmail
 • proxy pro IMAP server, která bude cachovat autentizovaná spojení pro uživatele
 • možnost využít python-twisted - viz. např. tento jednoduchý příklad IMAP Proxy
 • podpora zabezpečeného spojeni přes SSL (a to jak od klienta k proxy, tak i od proxy k serveru), ověřování platnosti certifikátů
 • na základě uživatelského jména směřovat spojení na různé back-end IMAP servery
 • volitelně - routování IMAP spojení k různým IMAP serverům na základě údajů uložených v LDAP
 • příklad IMAP komunikace

POP3 Proxy

 • motivace - zrychlení práce s maily pres webmail
 • proxy pro POP3 server, která bude cachovat autentizovaná spojení pro uživatele
 • možnost využít python-twisted - viz. např. tento jednoduchý příklad IMAP Proxy
 • podpora zabezpečeného spojeni přes SSL (a to jak od klienta k proxy, tak i od proxy k serveru), ověřování platnosti certifikátů
 • na základě uživatelského jména směřovat spojení na různé back-end POP3 servery
 • volitelně - routování POP3 spojení k různým POP3 serverům na základě údajů uložených v LDAP
 • příklad POP3 komunikace

Whois třída v Pythonu

 • stučný popis whois (protokol, jaké informace poskytuje, k čemu slouží, ...)
 • napsat třídu v pythonu, která zprostředkuje přístup k informacím z whois
 • výsledek by měl vypadat/fungovat podobně jako perl modul Net::Whois::IANA

Úprava záznamů v DNS pomocí DDNS

 • aplikace pro správu DNS pomocí přes DDNS (RFC2137 resp. RFC3007)
 • použít některou z existujících knihoven (python, java, perl, ...)
 • GUI, WEB nebo CLI rozhraní
 • podpora "všech" možných typů záznamů (A, AAAA, CNAME, MX, SRV, TXT, NS, ...)

Zabezpečené spojení přes SSL