PKI

From NMS
Jump to: navigation, search

Na FJFI máte možnost získat důvěryhodné certifikáty od CESNET CA a SureServer EDU (GlobalSign). Kontaktní osobou pro vydávání těchto certifikátů na FJFI je Petr Vokáč

CESNET CA

Vydáván pouze pro projekty, které ho vyžadují (např. grid, ...)

SureServer EDU

Lze ho získat pro oficiální celofakultní FJFI servery a služby, pro služby které jsou veřejně přístupné a projekty, které takový typ certifikátů vyžadují