Konto/forward.htm

From NMS
Jump to: navigation, search

Přeposílání pošty na jiné schránky

Upozorňujeme studenty, že emailová schránka, kterou dostali se zřízením přístupu na počítačovou síť (tvaru novakj1@km1.fjfi.cvut.cz ), je jejich oficiální adresa, na které mohou být kontaktování ve studijních záležitostech. Je v jejich vlastním zájmu tuto schránku vybírat anebo si zřídit přeposílání. Totéž platí o emailové adrese uvedené v Usermapu.

Pozor!!! Nezpůsobte zacyklení pošty. Cca jednou ročně tak nějaký nezodpovědný student učiní. Posledně byly zahlceny servery ve všech fakultních budovách, jen na KM1 dorazilo během 5 nočních hodin cca 35000 emailů.

Novell NetWare

Poštovní systém Mercury/Pegasus Mail, který je provozován na fakultních serverech NetWare, a a na kterém běží oficiální schránky studentů @km1.fjfi.cvut.cz, umí přeposílat doručenou poštu na jednu určenou adresu, přičemž lze určit, zda má zůstávat kopie v lokální schránce. Z bezpečnostních důvodů (viz výše) mají uživatelé-studenti tuto možnost vypnutou (přesněji řečeno, nemají práva editovat soubor Q:\PMail\pmxf.ini, v němž je to nastaveno). O její zapnutí požádejte některého ze správců.

V okamžiku, kdy máte tuto službu zapnutnou, máte tři možnosti, jak ji uvést do činnosti:

  • V hlavní nabídce DOSovského Pegasus Mailu (zkráceně PMail) vyberte Preferences a ve volbě edit eXtended features (objevuje se jen, je-li možnost autoforwardu zapnuta) zadejte cílovou adresu do Internet AF (položka Autoforward se používala dříve jen pro lokální poštu). V Deliver even if autoforwarding zadejte, zda má zůstávat lokální kopie zprávy na serveru TJN.
  • V nabídce Windowsovského PMailu vyberte Tools a dále Options. Na kartě Extended zadejte žádanou adresu do pole Forward incoming SMTP (Internet) mail to.
  • Můžete přímo editovat textový soubor Q:\PMAIL\PMXF.INI, v němž je nastavení uloženo:
  Local autoforward =
  Internet autoforward = nekdo@nekde.cz
  Deliver even when forwarding = N

Chcete-li zrušit autoforward, buďto smažte soubor PMXF.INI nebo nevyplňujte žádné adresy.

Linux, Unix

Z Unixu lze poštu přeposílat na libovolný počet adres i nechávat lokální kopii. V domovském adresáři si zřiďte soubor .forward a do něj na samostatné řádky napište cílové adresy. Chcete-li nechávat lokální kopie zpráv, uveďte i adresu na tento server.

KOS, USERMAP

Na USERMAPu (https://usermap.cvut.cz) lze prakticky o každé osobě na ČVUT zjistit jeho emailovou adresu, resp. adresy (u zaměstnanců vždy i telefony a místnosti, kde je lze zastihnout). Z nich lze jednu označit jako tzv. preferovanou. Tu potom využívají jednotlivé univerzitní informační systémy (např. KOS) pro zasílání sdělení.

Například, přímo z KOSu lze každému studentovi zasílat emaily na tuto preferovanou adresu. Studijní oddělení, sekretářky kateder a někteří vyučující, především počítačových předmětů, toho využívají k zasílání důležitých sdělení studentům. Proto je v zájmu každého studenta si vyplnit adresu, kterou skutečně čte.

Více informací je zde.