Eduroam Admin

From NMS
Jump to: navigation, search

Stránka pro administrátory a správce sítě na FJFI. Základní informace lze nalézt na FJFI stránkách Eduroamu.

Konfigurace RADIUS serverů

Základní informace lze nalézt na oficiálních stránkách českéhé Eduroamu. Konfigurace je prakticky totožná s uvedenou až na drobné úpravy na základě informací z eduroam-admin konference. Konfigurace by měla být v souladu s Českou eduroam politikou.

Uživatelské účty jsou/budou ve Windows AD, která obsahuje účty všech studentů/zaměstnanců/spolupracovníků FJFI (včetně klientů Terezy). Pro účely Eduroamu bylo rozšířeno schema AD o několik atributů:

Atributy Eduroam Schematu
atribut typ účel
fnspeEduroamPassword Octet String heslo pro přístup do Eduroam
fnspeEduroamDisabled Boolean Eduroam účet zablokován/povolen
fnspeEduroamLocal Boolean přístup jen v rámci fjfi.cvut.cz realm
fnspeEduroamExpire Interval datum expirace Eduroam účtu

Při úspěšné autentizaci uživatele je pomocí samostatného skriptu uložena do databáze síťových zařízení registrovaných na FJFI informace o uživatelském jméně a MAC adrese autentizovaného zařízení.


Rozmístění AP

Na následujících plánech je rozmístění AP pro plné pokrytí FJFI WiFi signálem. Součástí jsou i informace o použitých kanálech (pouze 2.4GHz pásmo) a antenách.

Břehovka

http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~vokac/activities/2007/wifi-plan/brehovka-final/

Trojanka

http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~vokac/activities/2007/wifi-plan/trojanka-final/

Konfigurace AP/sítě

V Trojance eduroam (po)běží na odděleném segmentu 147.32.11.0/24 na samostatné VLAN 11. Z technických důvodů je totiž potřeba oddělit autentizovaný přístup od běžného anonymního přístupu. Vzhledem k tomu, že po přihlášení uživatele do Eduroamu je automaticky uložena jeho identita, není potřeba dále požadovat po uživateli povinnou registraci síťového zařízení.


ASUS wl500g Deluxe

Instalace OpenWRT Whiterussian 0.9

Měl by umožňovat práci s VLAN (minimálně 1-16), ale je ptřebo to ještě otestovat. Pro OpenWRT whiterussian 0.9 se jedná o následující nastavení nvram

ifup_interfaces=lan wifi
lan_dns=147.32.9.4 147.32.1.20
lan_gateway=172.16.1.1
lan_ifname=vlan0
lan_ifnames=vlan0
lan_ipaddr=172.16.1.150
lan_netmask=255.255.255.0
lan_proto=static
vlan0hwname=et0
vlan0ports=0 1 2 3 4 5*
vlan11hwname=et0
vlan11ports=0t 5
wifi_ifname=br0
wifi_ifnames=vlan11 eth1
wifi_ipaddr=147.32.11.5
wifi_netmask=255.255.255.0
wifi_proto=static

Ke konfiguarci RADIUSu lze využí web rozhraní nebo se da přímo zapsat do nvram

wl0_radius_ipaddr=147.32.9.3
#wl0_radius_ipaddr=147.32.5.45
wl0_radius_key=secret_z_konfigurace_freeradiusu
wl0_radius_port=1812
 • jaké IP pro LAN x WIFI rozhraní pro komunikaci s RADIUS serverem?
 • při startu se v této verzi OpenWRT automaticky doplní další (nevhodné) konfigurace
 • při problémech s flashováním firmware je dobré vyzkoušet flashování následujících firmware
  • wl500g-clear-nvram.trx
  • wl500g-recover.trx
  • openwrt-brcm-2.4-jffs2-4MB.trx
  • v případě, že problémy přetrvají je možné ještě vyzkoušet oficiální firmware - WL500gx_1.9.6.0_EN.trx
  • pro vyčístění nvram se dá použít mtd -r nvram erase
  • pro upgrade by mělo fungovat mtd -r write /tmp/image.trx linux


Instalace OpenWRT Kamikaze 7.09

Z neznámého důvodu mi na OpenWRT Kamikaze nechodí WPA2, takže zatím používám v konfiguracích jen WPA. Narozdíl od Whiterussian (poslední verze 0.9) tato nová verze OpenWRT netrpí problémy s multicastem (když se v síti objevil multicast přesno, tak Whiterussian přestával být dostupný přes IP, což mělo za následek výpadky komunikace s RADIUS servery).

ssh open.wrt.device.ip
cd /tmp
wget http://downloads.openwrt.org/kamikaze/7.09/brcm-2.4/openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx
mtd -r write /tmp/openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx linux
# reboot
telnet 192.168.1.1
passwd
ipkg remove dnsmasq
#/etc/init.d/dnsmasq disable   # if you don't want to remove dnsmasq package
#/etc/init.d/firewall disable  # required(?) for VLAN/bridges for wl500g
cd /etc/config
vim network # change IP address and add "gateway" and "dns"
# reboot
ssh open.wrt.device.ip
ipkg update
ipkg install wlc wl snmpd matrixtunnel nas ntpclient zlib
ipkg install http://downloads.x-wrt.org/xwrt/kamikaze/7.09/brcm-2.4/webif_latest.ipk
ipkg install libopenssl openssl-util # tohle je při instalaci webif v konfliktu
cd /etc/rc.d
ln -s /etc/init.d/snmpd S50snmpd

Konfigurace

 • /etc/config/network
#### VLAN configuration 
config switch eth0
    option vlan0  "0 1 2 3 4 5*"
    option vlan11  "0t 5"
    option vlan12  "0t 5"

#### Loopback configuration
config interface loopback
    option ifname  "lo"
    option proto  static
    option ipaddr  127.0.0.1
    option netmask 255.0.0.0

#### LAN configuration
config interface lan
    option type   bridge
    option ifname  "eth0.0"
    option proto  static
    option ipaddr  147.32.7.x
    option netmask 255.255.254.0
    option gateway 147.32.6.1
    option dns "147.32.9.4 147.32.1.20"

#### Eduroam VLAN configuration
config interface lan11
    option type   bridge
    option ifname  "eth0.11"
    option proto  none

#### WiFiFJFI VLAN configuration
config interface lan12
    option type   bridge
    option ifname  "eth0.12"
    option proto  none
 • /etc/config/wireless
#### global AP configuration
config wifi-device wl0
    option type   broadcom
    option channel 4

#### SSID Eduroam configuration (only first SSID is broadcasted)
#config wifi-iface
#   option device  wl0
#   option network lan11
#   option mode   ap
#   option ssid   eduroam
#   option encryption wpa
#   option key "secret_z_konfigurace_freeradiusu"
#   option server 147.32.9.3
#   option port 1812

#### SSID WiFiFJFI configuration (only first SSID is broadcasted)
config wifi-iface
    option device  wl0
    option network lan12
    option mode   ap
    option ssid   wififjfi
    option encryption none
 • /etc/snmp/snmpd.patch
--- snmpd.conf 2008-02-26 14:27:37.000000000 +0100
+++ snmpd.conf.new 2008-02-26 14:27:30.000000000 +0100
@@ -1,4 +1,6 @@
 com2sec local   localhost    public
+com2sec local   147.32.6.2    public
+com2sec local   147.32.9.0/26  public
 group  localrw    v1      local
 group  localrw    v2c      local
 group  localrw    usm      local

Instalace OpenWRT Kamikaze 8.09.2

Další info viz. Instalace OpenWRT Kamikaze 7.09

ssh open.wrt.device.ip
cd /tmp
wget http://kamikaze.openwrt.org/8.09.2/brcm-2.4/openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx
mtd -r write /tmp/openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx linux
# reboot
telnet 192.168.1.1
passwd
opkg remove dnsmasq 
cd /etc/config
vim network # change IP address and add "gateway" and "dns"
# reboot
ssh open.wrt.device.ip
opkg update
opkg install wlc wl snmpd-static
cd /etc/rc.d
ln -s ../init.d/snmpd S99snmpd  # enable snmp
rm -f S50httpd          # disable http

Konfigurace

 • /etc/config/network
#### VLAN configuration 
config switch eth0
	option vlan0	"0 1 2 3 4 5*"
	option vlan13	"0t 5"
	option vlan15	"0t 5"


#### Loopback configuration
config interface loopback
	option ifname	"lo"
	option proto	static
	option ipaddr	127.0.0.1
	option netmask	255.0.0.0


#### LAN configuration
config interface lan
	option type 	bridge
	option ifname	"eth0.0"
	option proto	static
	option ipaddr	147.32.7.13
	option netmask	255.255.254.0
	option gateway	147.32.6.1
	option dns	"147.32.9.4 147.32.1.20"


#### Eduroam VLAN configuration
config interface	lan13
	option type	bridge
	option ifname	"eth0.13"
	option proto	none


#### WiFiFJFI VLAN configuration
config interface lan15
	option type	bridge
	option ifname	"eth0.15"
	option proto	none
 • /etc/config/wireless
config 'wifi-device' 'wl0'
	option 'type' 'broadcom'
	option 'channel' '4'

#### SSID Eduroam configuration (only first SSID is broadcasted)
#config wifi-iface
#	option device	wl0
#	option network	lan13
#	option mode	ap
#	option ssid	eduroam
#	option encryption	wpa
#	option key	"secret_z_konfigurace_freeradiusu"
#	option server	147.32.9.3
#	option port	1812

#### SSID WiFiFJFI configuration (only first SSID is broadcasted)
config 'wifi-iface'
	option 'device' 'wl0'
	option 'network' 'lan15'
	option 'mode' 'ap'
	option 'ssid' 'wififjfi'
	option 'encryption' 'none'
 • /etc/config/snmpd (add/replace at the beginning of the file)
config com2sec public0
	option secname ro
	option source localhost
	option community public

config com2sec public1
	option secname ro
	option source 147.32.6.2
	option community public

config com2sec public2
	option secname ro
	option source 147.32.9.0/26
	option community public

Instalace OpenWRT Backfire 10.03.1 (kernel 2.6)

Toto je první verze OpenWRT používající nové binární broadcom-wl drivery určené pro linuxová jádra 2.6.

ssh open.wrt.device.ip
cd /tmp
wget http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03.1/brcm47xx/openwrt-brcm47xx-squashfs.trx
mtd -r write /tmp/openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx linux
# reboot
telnet 192.168.1.1
passwd
opkg remove dnsmasq 
vim /etc/config/network # change IP address and add "gateway" and "dns"
vim /etc/config/wireless # configure channel, VLAN and enable wireless
# reboot
ssh open.wrt.device.ip
opkg update
opkg install lldpd snmpd-static
/etc/init.d/snmpd enable     # enable snmp
/etc/init.d/lldpd enable     # enable snmp
/etc/init.d/uhttpd disable    # disable http
# copy ~/.ssh/id_dsa.pub to /etc/dropbear/authorized_keys

Konfigurace

uci set system.@system[0].hostname=ap-tr-drX
uci set system.@system[0].timezone=UTC
uci set system.@system[0].log_ip=147.32.9.2
 • /etc/config/snmpd
uci set snmpd.@system[0].sysLocation="Trojanova, DRX"
uci set snmpd.@system[0].sysContact=mail@address
uci set snmpd.@system[0].sysName=ap-tr-drX
uci set snmpd.@system[0].sysDescr="OpenWRT Backfire 10.03.1 brcm47xx"
uci set snmpd.public.source=147.32.9.0/26
 • /etc/config/lldpd
uci set lldpd.config.lldp_location=2:CZ:6:Trojanova:19:13:3:Prague

ASUS wl500g

Lze konfigurovat VLANy zvlášť pro LAN (eth0) a WAN (eth1), ale neumí vytvářet různé VLANy pro jednotlivé porty na interním switch tj. na LAN1-LAN4.

Upgrade

V restrore módu si načte IP z nvram narozdíl od wl500gx, takže nemusí mít nutně adresu 192.168.1.1. K resetu na "defaultní" hodnoty by měl asi sloužit firmware wl500g-clear-nvram.trx:

# tftp 192.168.1.1
tftp> binary
tftp> trace
tftp> get ASUSSPACELINKx01\x01\xa8\xc0 /dev/null

# tftp 192.168.1.1
tftp> binary
tftp> trace
tftp> put openwrt.trx ASUSSPACELINK

nebo také (tohle mi posledně nějak nezafungovalo):

mtd -r write /tmp/image.trx linux

POZOR: při současné konfiguraci nelze provádět upgrade remote. Uplink je totiž ve WAN portu, který bude po upgrade v defaultní konfiguraci nedostupný.

Instalace OpenWRT Kamikaze 7.09

Instalace se neliší od Asus wl500g Deluxe, jen je potřeba vypnout firewall (možná?).

/etc/init.d/firewall disable

Konfigurace OpenWRT Kamikaze 7.09

Vzhledem k neexistující podpoře VLAN na interním switch se musí konfigurovat odlišným způsobem než Deluxe verze. Nejprve je dobré udělat bridge přes všechny porty, aby WAN i LAN byly na default VLAN ve své funkci ekvivalentní. Pak je potřeba vytvořit VLAN pro wifi síť a přibrigovat k ní wl0.

 • /etc/config/wireless
config wifi-device wl0
    option type   broadcom
    option channel 4
    # REMOVE THIS LINE TO ENABLE WIFI:
    #option disabled 1

config wifi-iface
    option device  wl0
    option network wifi
    option mode   ap
    option ssid   wififjfi
    option encryption none
 • /etc/config/network
#### VLAN configuration
config switch eth0
    option vlan0  "0 1 2 3 4 5*"
#   option vlan11  "0t 5"
#   option vlan12  "0t 5"

#### Loopback configuration
config interface loopback
    option ifname  "lo"
    option proto  static
    option ipaddr  127.0.0.1
    option netmask 255.0.0.0

#### LAN configuration
config interface lan
    option type   bridge
    option ifname  "eth0 eth1"
    option proto  static
    option ipaddr  147.32.6.82
    option netmask 255.255.254.0
    option gateway 147.32.6.1
    option dns   "147.32.9.4 147.32.1.20"

#### wififjfi configuration
config interface wifi
    option type   bridge
    option ifname  "br-lan.12"

#### VLAN wififjfi configuration
config interface lan12
    option ifname  "br-lan.12"

Planet WAP-4000

Chová se nějak divně (nestabilně, klienty sice ověří - v log souborech je OK - ale některé nepustí dál) - nutné odzkoušet a asi půjde pryč... Nemá vůbec potuchy o VLAN, takže se k němu musí dotáhnout netagovaná VLAN 11

Planet WDAP-2000PE

Při nastaveném WPA zabezpečení mají někteří klienti problém s komunikací (nepomohl ani upgrade na nejnovější firmware). Open a WEP zabezpečení fuguje i s ověřováním přes RADIUS bezproblémů, ale je nepoužitelné vzhledem k požadavku odlišné konfigurace klienta.

MikroTik Routerboard

Bezprobémové nastavení VLAN, více SSID, různé zabezpečení, více radius serverů, ...

Bohužel na notebooku s wireless kartou BCM4306 nechodí proti tomuto AP TKIP zabezpečení, ale jen CCMP (vyzkoušeny dvě "různé" mini-PCI karty na AP - R52, CM10). Zatím bylo AP překonfigurovano tak, aby vůbec neinzerovalo podporu TKIP.

CISCO Aironet 1242

Bezproblémové nastavení

 • nelze definovat více SSID pro jednu VLAN (každé musí být ve vlastní VLAN)
 • IP adresu získávají od DHCP (zatím)
ssh admin@ap-tjn-xxx.fjfi.cvut.cz
copy scp://user@server.fjfi.cvut.cz//home/user/config.txt startup-config
reload

MikroTik

RB951G-2HnD

 • LAN1 je zkonfigurován jako WAN s NATem a DHCP pro LAN2-4
  • konfigurovat lze pouze připojením přes LAN2-4
  • => nutné připojit přímo do počitače, abychom nerozesílali špatné DHCP odpovědi
 • prvotní konfigurace před připojením do lokální sítě
/interface bridge port add bridge=bridge-local interface=ether1-gateway
/ip dhcp-server remove 1
/ip route add distance=1 gateway=147.32.x.1
/ip address add address=147.32.x.abc/24 interface=bridge-local network=147.32.x.0
 • nyní je možné připojit uplink do LAN1 a začít s vlastní konfigurací na 147.32.x.abc