WiFi

From NMS
Revision as of 03:37, 23 November 2016 by Vokacpet (Talk | contribs) (Created page with "=Plán upgrade WiFi sítě na FJFI= Na tomto místě budou shromažďovány informace týkající se plánů na vybudování moderní wireless sítě na FJFI. Hlavní motivac...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Plán upgrade WiFi sítě na FJFI

Na tomto místě budou shromažďovány informace týkající se plánů na vybudování moderní wireless sítě na FJFI. Hlavní motivací je

 • výměna zastaralých AP za zařízení podporující aktuální standardy 802.11ac Wave 2
 • plné pokrytí všech prostor na FJFI jednotnou wifi sítí (odstranění všech ostatních zařízení)
 • centralizované řízení pomocí wireless kontroleru (sítě Eduroam + WiFiFJFI + "konferenční síť s WPA heslem")
 • stavební úpravy umožňující optimální instalaci a zabraňující "náhodnému" odpojení zařízení od sítě

Hodně hrubý odhad počítá s řádově 60 AP pro Trojanku + wireless kontroler, 60 AP pro Břehovku + wireless kontroler a podobnou hustotu pokrytí chceme dosáhnout i v Tróji a Děčíně, kde se buď půjdeme cestou rozšíření již existující infrastruktury organizací s nimiž budovy sdílíme nebo bychom využili wireless kontrolery z Trojanoky/Břehovky. Předběžný odhad nákladů na AP + wireless kontrolery se pohybuje řádově ~ 1.5MKč (nezahrnuje náklady na stavební úpravy nutné pro instalaci a připojení AP) a FJFI má zdroje na realizaci během přístích 3 let. Jako první pravděpodobně přijde na řadu v roce 2017 budova v Trojanově ulici, protože na přístí rok jsou již stejně plánované velké rekonstrukce půdních prostor.

Stav podzim/zima 2016

Aktuální stav je následující (chybí detaily ohledně soukromých AP):

 • Břehová
  • hromada lokálních sítí dostupných pouze pro vybrané skupiny uživatelů
   • pokrytí KF siti Physics na AP od ZyXel (standalone 802.11ac, 2.4GHz + 5GHz)
   • řada samostatných AP různě po budově (většinou D-Link 802.11n)
   • žádná koordinace využití wireless spektra
  • pár APček s Eduroamem (WiFiFJFI)
   • CISCO AIRONET (2.4GHz + 5GHz)
   • 6x o generaci starší zařízení (802.11n)
   • 5x o dvě generace starší zařízení (802.11g)
  • překryv sítí s Eduroamem od právníků
 • Trojanová
  • většina APček s Eduroamem (WiFiFJFI)
  • CISCO AIRONET (2.4GHz + 5GHz)
   • 6x o generaci starší zařízení (802.11n)
   • 6x o dvě generace starší zařízení (802.11g)
  • Mikrotik (pouze 2.4GHz pásmo)
   • 5x o generaci starší zařízení (802.11n)
   • bez regulace výkonu zarušuje vekou část budovy
  • Lynksys (pouze 2.4GHz pásmo)
   • 2x o generaci starší zařízení (802.11n)
   • jedno občas umíralo druhé pouze WiFiFJFI (+ lokální) síť
 • Trója
  • většina prostor pokryta Eduroamem CUNI
  • 1x Mikrotik s "FJFI" Eduroamem (WiFiFJFI)
  • pár soukromých AP
  • rozumným řešním by byla domluva s CUNI
   • v opačném připadě budem čelit problemům s překryvem Eduroamu z různých institucí
   • CUNI je ochotné se na způsobu rozvoje sítí domluvit
   • před pár lety jsme se domlouvali, že by bylo možné naše AP dát do jejich VLAN
 • Děčín
  • FJFI AP s Eduroamem (WiFiFJFI)
   • CISCO AIRONET (2.4GHz + 5GHz)
   • 5x o dvě generace starší zařízení (802.11g)
  • Eduroam provozován také FD
   • prý se zatím moc nepřekrývají
   • rozšíření/hustší síť by bylo dobře koordinovat
   • aktuálně postaveno na AP od HP (myslím)
   • v budoucnu plánují vyměnit za Arubu (asi ne dřív jak za 2 roky)
   • ale nejsem si uplně jist budoucností FD v Děčíně

Provoz v FJFI Eduroam + WiFiFJFI

 • ve špičkách je aktivních ~ 300 zařízení (1/2 v sítí Eduroam a 1/2 ve WiFiFJFI)
 • většina zařízení používá 2.4GHz, což je dáno hloupou wireless sítí, která neumí klienty "donutit" používat 5GHz (+ menším dosahem 5GHz)
 • výkon AP není nijak regulován pro optimální pokrytí, v řadě případů je okolí výrazně zarušeno (hladina šumu generována ostatními AP)
 • žádné optimalizace konfigurace kanálu, krom počátečního nastavení vzhledem k ostatním AP (a to pouze vzhledem FJFI Eduroam AP)
 • žádná diagnostika problémů s připojením AP (např. když někdo zapojí AP do switche bez zkonfigurovaných wireless VLAN)

Na ČVUT resp. i mezi ostatními podobnými organizacemi jsme navíc vyjmeční tím, že pro provoz wifi zde nepoužíváme "wireless controler". Tohle zařízení má krom zjednodušení správy rozsáhlé wireless sítě hlavně za úkol automatickou optimalizaci pokrytí a navíc poskytuje nástroje pro monitoring a diagnostiku problémů ... to vše má pomoci vytvoření spolehlivější a rychlejší wireless sítě a při použití 802.11ač si osobně nedokážu představit jak při požadované hustotě AP takovou síť ručně konfigurovat.