Sunrise.fjfi.cvut.cz

From NMS
Revision as of 10:46, 22 May 2017 by Vokacpet (Talk | contribs) (Reinstall)

Jump to: navigation, search
Servery / Služby
Přístupné komukoliv
windows
srk
linux / unix
kmlinux
Omezený/individuální účet
linux / unix
bimbo · buon(KF) · km(KM) · lenochod(KJR) · linux · node(KM) · sunrise(KF) · unixlab(KFE) · vkstat(KM)
Služby
backup · DHCP · DNS · doména FJFI · eduroam · fileserver · IdM · forum · gitlab · lists · moodle · indico · mailgw · K4 · mailserver · NMS · openvpn · skolniftp · ssh · videokonference · VoIP · video · VPN · wififjfi · wiki · www
Učebny
e-sklipek · KFE unixlab · KFE pclab · PD1 · KM 105 · KM 115
Ostatní
Network · Blokované porty
[edit] · [view]

Základní informace (sunrise)

Správce 
Radek Novotný
HW 
~ 300 core cluster, 20TB storage
OS 
SLC6 (Scientific Linux CERN)
Využití 
cluster KF
Konto 
domluvit se správcem

(Re)Instalace worker nodů

Instalace

 • použít oficiální boot image SLC6 a nahrát na CD nebo flash
wget http://linuxsoft.cern.ch/cern/slc6X/x86_64/images/boot.iso
livecd-iso-to-disk boot.iso /dev/sd?1
# nahradit "?" písmenem zařízení odpovídající flash
 • nabootovat z CDROM/USB (na sunrise11-24 lze zobrazit boot menu po klávese F11)
 • přidat bootovací parametry pro instalaci, po stisku klávesy TAB doplnit (XX je číslo sunriseXX)
ks=http://ashley.fjfi.cvut.cz/ks.php?id=XX ksdevice=eth0 ip=192.168.20.1XX gateway=192.168.20.1 netmask=255.255.255.0 dns=147.32.9.4 ssh vnc
 • u worker nodů sunrise01-10 se při bootovaní z flash přehodí pořadí disků a je potřeba instalovat na sdb místo standardního prvního disku sda
ks=http://ashley.fjfi.cvut.cz/ks.php?id=XX&dev=sdb ...

Reinstall

 • z boot.iso vykopírovat vmlinuz a initramfs do /boot
 • do konfigurace grubu v /boot/grub/menu.lst přidat další záznam s výše uvedenými soubory
 • přidat parametry odpovídající bootovacím parametrům uvedeným v sekci Instalace
 • v principu by mělo stačit spustit níže uvedený skript (01 je potřeba nahradit číslem sunrise stroje):
XX=01
cd /boot
wget -O vmlinuz http://linuxsoft.cern.ch/cern/slc6X/x86_64/isolinux/vmlinuz
wget -O initrd.img http://linuxsoft.cern.ch/cern/slc6X/x86_64/isolinux/initrd.img
wget -O ks.cfg "http://192.168.20.1/ks.php?id=${XX}"

cat >> /boot/grub/menu.lst <<EOF
title Install
    root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz ks=hd:/dev/sda1:/ks.cfg ksdevice=eth0 ip=192.168.20.1${XX} gateway=192.168.20.1 netmask=255.255.255.0 dns=147.32.9.4 ssh vnc
    initrd /initrd.img
EOF