Ssh.fjfi.cvut.cz

From NMS
Revision as of 00:03, 1 December 2015 by Vokacpet (Talk | contribs) (Created page with "=Základní informace ssh= ;Správce : [http://nms.fjfi.cvut.cz/user/who.php?uid=vokacpet Petr Vokáč] ;HW : LXC kontejner na lxc.fjfi.cvut.cz ;OS : [http://www.centos.o...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Základní informace ssh

Správce 
Petr Vokáč
HW 
LXC kontejner na lxc.fjfi.cvut.cz
OS 
CentOS7
Využití 
Portforward z různých portů (22, 53, 80, 443, 465, 587, 993, 1194) na kmlinux.fjfi.cvut.cz:22
Konto 
--

Připojení ssh klientem na různé porty

ssh -p 443 ssh.fjfi.cvut.cz