Space

From NMS
Revision as of 22:42, 14 February 2008 by Vokac (Talk | contribs) (New page: =Základní informace= ;Správce : [http://nms.fjfi.cvut.cz/user/who.php?uid=matlasp Petr Matlas] ;HW : ??? (něco starého serverového) ;OS : Windows 2000 ;Využití : Windows Terminal ...)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Základní informace

Správce 
Petr Matlas
HW 
 ??? (něco starého serverového)
OS 
Windows 2000
Využití 
Windows Terminal Server pro KFE
Konto 
vytvářené správcem (pro KFE)