Difference between revisions of "Ns.fjfi.cvut.cz"

From NMS
Jump to: navigation, search
(Konfigurace)
(Rotování klíčů)
Line 110: Line 110:
 
* nový klíč se stejnými parametry a správnými hodnotami pro publikaci a aktivaci (pokud není změněno <tt>sig-validity-interval</tt>) lze vygenerovat
 
* nový klíč se stejnými parametry a správnými hodnotami pro publikaci a aktivaci (pokud není změněno <tt>sig-validity-interval</tt>) lze vygenerovat
 
  dnssec-keygen -r /dev/urandom -I 20141001 -D 20141101 -S Kfjfi.cvut.cz.+ZSK+current.key
 
  dnssec-keygen -r /dev/urandom -I 20141001 -D 20141101 -S Kfjfi.cvut.cz.+ZSK+current.key
 +
===== Skripty pro vytvoření KSK+ZSK a automatické rotování ZSK =====
 
* skript pro vygenerování prvních KSK/ZSK (vygenerovaná data lze použít v následujícím skriptu pro rotování 3 posledních ZSK)
 
* skript pro vygenerování prvních KSK/ZSK (vygenerovaná data lze použít v následujícím skriptu pro rotování 3 posledních ZSK)
 
  #!/bin/bash
 
  #!/bin/bash

Revision as of 10:01, 18 December 2014

Servery / Služby
Přístupné komukoliv
windows
srk
linux / unix
kmlinux
Omezený/individuální účet
linux / unix
bimbo · buon(KF) · km(KM) · lenochod(KJR) · linux · node(KM) · sunrise(KF) · unixlab(KFE) · vkstat(KM)
Služby
backup · DHCP · DNS · doména FJFI · eduroam · fileserver · IdM · forum · gitlab · lists · moodle · indico · mailgw · K4 · mailserver · NMS · openvpn · skolniftp · ssh · videokonference · VoIP · video · VPN · wififjfi · wiki · www
Učebny
e-sklipek · KFE unixlab · KFE pclab · PD1 · KM 105 · KM 115
Ostatní
Network · Blokované porty
[edit] · [view]

Základní informace

Správce 
Petr Vokáč
HW 
T1119 miniITX 1U Intel Atom 525 (dualcore), X7SPE-HF-D525 (PCI-E8,2GLAN,2SFF,front IO/C)
OS 
CentOS7
Využití 
nameserver pro doménu fjfi.cvut.cz
Konto 
-

Instalace a konfigurace

 • standardní (minimální) instalace operačního systému
 • standardní puppet konfigurace pro server (certifikáty, logging, monitoring, kerberos, ...)
 • konfigurace mailu - přeposílání mailů pro root účet pomocí /etc/aliases
 • specifický software a konfigurace
  • ISC bind
   • konfigurace v /etc/named.*, /etc/named
   • data uložena v /var/named
  • firewall
firewall-cmd --permanent --add-service=dns
firewall-cmd --pernament --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="mgmt.srv.ip.addr" port port="rndc" protocol="tcp" accept'
firewall-cmd --pernament --add-rich-rule='rule family="ipv6" source address="mgmt.srv.ip.addr" port port="rndc" protocol="tcp" accept'
# další specifická IP+porty pro monitoring, zálohování, ...
firewall-cmd --reload

Konfigurace

 • změny mohou provádět vybraní správci
 • informace ke konfiguraci ISC Bind
  • podpora GSS-TSIG DDNS update z Windows Serverů (je potřeba zkonfigurovat, aby se nepoužívali/nezkoušeli updaty bez GSS-TSIG)
  • nejsem si teď na 100% jist, jestli GSS-TSIG z Windows funguje při kompilaci s --disable-isc-spnego (standardně aplikováno ve RHEL)
 • v testování je clusterové řešení (postavené na RH cluster suite), ale pravděpodobně jen pro rekurzivní/cachovací DNS
 • v plánu je support pro DNSSEC (po podepsání nadřazené domény) - hotovo s prozatimním ukotvením přes DLV
 • v plánu jsou různá view pro vnitřní a externí sítě

Automatické změny

 • smtp.fjfi.cvut.cz -> směřuje na mailgw1.fjfi.cvut.cz resp. mailgw2.fjfi.cvut.cz dle dostupnosti
 • ldap[1-3].fjfi.cvut.cz, krb[1-3].fjfi.cvut.cz, wc[1-3].fjfi.cvut.cz -> směřuje na dostupné doménové kontrolery
 • *.dhcp.fjfi.cvut.cz, *.7.32.147.in-addr.arpa, *.11.32.147.in-addr.arpa -> aktualizováno DHCP serverem při přidělení adresy síťovému zařízení
 • *.radvd.fjfi.cvut.cz -> aktualizováno na základě informací o registrovaném zařízení, týká se zařízení u nichž je uvedena IPv6 adresa "dynamic". Podle informací o umístění zařízení (Břehová, Trojanova, Trója, Mobilní) se generují různé záznamy pro všechny podsítě, kde se může zařízení vyskytovat. DNS jména pak mohou vypadat následujícím způsobem def-tjn-123-untrusted.radvd.fjfi.cvut.cz.

DNSSEC

Prvotní inicializace a konfigurace

 • konfigurace pro ISC Bind 9.9
 • vygenerování klíčů pro podpis DNS zony
cd /etc/named/keys
dnssec-keygen -r /dev/urandom -3 -a RSASHA512 -b 1024 fjfi.cvut.cz
dnssec-keygen -r /dev/urandom -3 -a RSASHA512 -b 2048 -f KSK fjfi.cvut.cz
chown named:named Kfjfi.cvut.cz.+*+*.key
chown named:named Kfjfi.cvut.cz.+*+*.private
 • upravení konfigurace pro automatické podepisování zóny
zone "fjfi.cvut.cz" {
 // ...
 # look for dnssec keys here
 key-directory "/etc/named/keys";
 # publish and activate dnssec keys
 auto-dnssec maintain;
 # use inline signing (bind 9.9)
 inline-signing yes;
 # change signature validity interval
 //sig-validity-interval 60 30;
};
 • reloadnutí konfigurace
rndc reconfig
 • vygenerování NSEC3 seedu - způsobí přegenerování NSEC záznamů na NSEC3
rndc signing -nsec3param 1 0 10 $(printf "%04x%04x" $RANDOM $RANDOM) fjfi.cvut.cz
 • při používání dynamických updatů (a z minulosti existujících *.jnl souborů) přestal DDNS fungovat, opraveno zavoláním
rndc sync -clean

Otestování konfigurace

 • aplikace upravené konfigurace a par užitečných příkazů pro zjištění aktuálního stavu
rndc reconfig
# vylistování aktuálně načtených klíčů
rndc signing -list fjfi.cvut.cz
# kontrola podpisů v zóně
dig +dnssec +noall +answer @127.0.0.1 -t SOA fjfi.cvut.cz
dig @127.0.0.1 AXFR fjfi.cvut.cz
# čitelné vypsání zkompilované zóny
named-compilezone -f raw -F text -o - fjfi.cvut.cz data/fjfi.cvut.cz.zone.signed
named-checkzone -D -f raw -o - fjfi.cvut.cz data/fjfi.cvut.cz.zone.signed

Ukotvení DNSSEC

 • aby se DNS resolvery měli šanci důvěryhodně dozvědět, že používáme DNSSEC, je nutné vypropagovat DS záznamy a to buď to testovacího dlv.isc.org (ISC Bind, Unbound a asi i většina ostatních rekurzivní DNS používá i DLV jako důvěryhodný kořen) nebo přímo do rodičovské domény
# získání DS záznamů
dig @127.0.0.1 dnskey fjfi.cvut.cz | dnssec-dsfromkey -f - fjfi.cvut.cz
dnssec-dsfromkey -a SHA-1 Kexample.net.+008+50707.key
dnssec-dsfromkey -a SHA-256 Kexample.net.+008+50707.key
 • získané DS záznamy je nutné přidat do zóny rodičovské domény (mam pocit že by měl stačit ten "lepší" SHA-256 hash)
 • pro testovací DLV databázi na dlv.isc.org je postup dostatečně zřejmý z informací na webu (vkládají se přímo celé DSKEY misto DS hashů)
 • pro reverzní záznamy se informace zadávají přimo do RIPE databáze (pro ČVUT reverzy na to ma práva CESNET), ale reverzy nejsou pro bezpečnost DNSSEC tak kritické, protože nenesou informace (SSHFP, TLSA, ...), které bez DNSSEC zabezpeční nelze vůbec využít

Rotování klíčů

 • základní informace jsou v RFC 4641 a konkrétní informace k ISC Bind
 • standardní velikost klíčů je 1024 bitů pro ZSK a 2048 bitů pro KSK (velikost by měla odpovídat důležitosti domény resp. její postavení v hierarchii domén)
 • doporučená doba rotace ZSK klíčů je 90 dní a pro KSK klíče 2 roky (viz. pravidla pro .cz doménu)
  • pokud nedojde ke kompromitaci KSK nebo nejakému zásadnímu problému s použitým šifrováním tak rotování KSK není v principu potřeba (podepisují se jím pouze nové ZSK, tj. celá řada útoků vyžadující velký vzorek zašifrovaných dat není prakticky proveditelná)
 • výše vygenerované klíče nemají omezenou platnost a lze ji změnit pomocí
dnssec-settime -I 20141001 -D 20141101 Kfjfi.cvut.cz.+007+first.key
 • pro ZSK je asi nejvhodnější použít Pre-Publish Key Rollover
 • vždy budou publikovány dva ZSK klíče z nichž právě jeden bude aktivní
 • nový klíč se stejnými parametry a správnými hodnotami pro publikaci a aktivaci (pokud není změněno sig-validity-interval) lze vygenerovat
dnssec-keygen -r /dev/urandom -I 20141001 -D 20141101 -S Kfjfi.cvut.cz.+ZSK+current.key
Skripty pro vytvoření KSK+ZSK a automatické rotování ZSK
 • skript pro vygenerování prvních KSK/ZSK (vygenerovaná data lze použít v následujícím skriptu pro rotování 3 posledních ZSK)
#!/bin/bash
# create first KSK/ZSK

# global configuration
KEYDIR='/etc/named/keys'
ZSK_VALID=3  # ZSK is valid for 3 months
KSK_VALID=120 # KSK is valid for 10 years


if [ $# -lt 1 ]; then
 echo "usage: $0 zone"
 echo "example: $0 fjfi.cvut.cz"
 exit 1
fi

SCRIPT_NAME=$0
ZONE=$1
KEYDIR_ZONE="${KEYDIR}/${ZONE}"
KEYDIR_BACKUP="${KEYDIR}/BACKUP/${ZONE}"
KEYDIR_STATUS="${KEYDIR}/${ZONE}.status"


# don't overwrite existing configuration
if [ -d ${KEYDIR_ZONE} -o -d ${KEYDIR_BACKUP} -o -f ${KEYDIR_STATUS} ]; then
 echo "Configuration for ${ZONE} already exists, exitting..."
 exit 1
fi

# create directories for our keys
mkdir -p ${KEYDIR_ZONE}
mkdir -p ${KEYDIR_BACKUP}
#chown named:named ${KEYDIR_ZONE}
#chown named:named ${KEYDIR_BACKUP}


# create first KSK (key signing key)
INADATE=`date --date="${KSK_VALID} months" +%Y%m%d`
DELDATE=`date --date="$((${KSK_VALID}+1)) months" +%Y%m%d`

KSK=`dnssec-keygen -r /dev/urandom -K ${KEYDIR_BACKUP} -I ${INADATE} -D ${DELDATE} -3 -a RSASHA512 -b 2048 -f KSK ${ZONE}`
chown named:named ${KEYDIR_BACKUP}/${KSK}.*
cp -a ${KEYDIR_BACKUP}/${KSK}.key ${KEYDIR_ZONE}
cp -a ${KEYDIR_BACKUP}/${KSK}.private ${KEYDIR_ZONE}
echo "KSK_CURR='${KSK}'" >> ${KEYDIR_STATUS}


# create first ZSK (zone signing key)
INADATE=`date --date="${ZSK_VALID} months" +%Y%m%d`
DELDATE=`date --date="$((${ZSK_VALID}+1)) months" +%Y%m%d`

ZSK=`dnssec-keygen -r /dev/urandom -K ${KEYDIR_BACKUP} -I ${INADATE} -D ${DELDATE} -3 -a RSASHA512 -b 1024 -L 18000 ${ZONE}`
chown named:named ${KEYDIR_BACKUP}/${ZSK}.*
cp -a ${KEYDIR_BACKUP}/${ZSK}.key ${KEYDIR_ZONE}
cp -a ${KEYDIR_BACKUP}/${ZSK}.private ${KEYDIR_ZONE}
echo "ZSK_CURR='${ZSK}'" >> ${KEYDIR_STATUS}


# create next ZSK (zone signing key), because script for key rotation relay on existing current+next key
INADATE=`date --date="$((2*${ZSK_VALID})) months" +%Y%m%d`
DELDATE=`date --date="$((2*${ZSK_VALID}+1)) months" +%Y%m%d`

ZSK=`dnssec-keygen -r /dev/urandom -K ${KEYDIR_BACKUP} -I ${INADATE} -D ${DELDATE} -S ${KEYDIR_ZONE}/${ZSK} -L 18000`
chown named:named ${KEYDIR_BACKUP}/${ZSK}.*
cp -a ${KEYDIR_BACKUP}/${ZSK}.key ${KEYDIR_ZONE}
cp -a ${KEYDIR_BACKUP}/${ZSK}.private ${KEYDIR_ZONE}
echo "ZSK_NEXT='${ZSK}'" >> ${KEYDIR_STATUS}

# show command that can be used to create NSEC3 seed
SEED=`printf '%04x%04x' $RANDOM $RANDOM`
echo "# if you want to use NSEC3 instead of NSEC, execute following command"
echo "rndc signing -nsec3param 1 0 10 ${SEED} ${ZONE}"
 • skript pro rotování 3 posledních ZSK (prev, current, next) spouštěný pravidelně přes cron
#!/bin/bash
# Script for ZSK rotation
# this should be called daily from cron

# global configuration
KEYDIR='/etc/named/keys'
ZSK_VALID=3  # ZSK is valid for 3 months
KSK_VALID=120 # KSK is valid for 10 years


# use command line arguments
if [ $# -lt 1 ]; then
 echo "usage: $0 zone"
 echo "example: $0 fjfi.cvut.cz"
 exit 1
fi

SCRIPT_NAME=$0
ZONE=$1
KEYDIR_ZONE="${KEYDIR}/${ZONE}"
KEYDIR_BACKUP="${KEYDIR}/BACKUP/${ZONE}"
KEYDIR_STATUS="${KEYDIR}/${ZONE}.status"


# check files required before running this key rolling script
if [ ! -f ${KEYDIR_STATUS} ]; then
 MSG="ZONE[${ZONE}] zone status file ${KEYDIR_STATUS} doesn't exist, use KEYS-FIRST to create keys and initial status file"
 logger -t ${SCRIPT_NAME} -p user.error "${MSG}"
 echo "${MSG}"
 exit 1
fi

. ${KEYDIR_STATUS}

if [ -z ${ZSK_CURR} ]; then
 MSG="ZONE[${ZONE}] ZSK current key not defined in ${KEYDIR_STATUS}"
 logger -t ${SCRIPT_NAME} -p user.error "${MSG}"
 echo "${MSG}"
 exit 1
fi
if [ -z ${ZSK_NEXT} ]; then
 MSG="ZONE[${ZONE}] ZSK next key not defined in ${KEYDIR_STATUS}"
 logger -t ${SCRIPT_NAME} -p user.error "${MSG}"
 echo "${MSG}"
 exit 1
fi
if [ ! -f "${KEYDIR_ZONE}/${ZSK_CURR}.key" -o ! -f "${KEYDIR_ZONE}/${ZSK_CURR}.private" ]; then
 MSG="ZONE[${ZONE}] ZSK current key file ${KEYDIR_ZONE}/${ZSK_CURR}.{key,private} doesn't exists"
 logger -t ${SCRIPT_NAME} -p user.error "${MSG}"
 echo "${MSG}"
 exit 1
fi
if [ ! -f "${KEYDIR_ZONE}/${ZSK_NEXT}.key" -o ! -f "${KEYDIR_ZONE}/${ZSK_NEXT}.private" ]; then
 MSG="ZONE[${ZONE}] ZSK current key file ${KEYDIR_ZONE}/${ZSK_NEXT}.{key,private} doesn't exists"
 logger -t ${SCRIPT_NAME} -p user.error "${MSG}"
 echo "${MSG}"
 exit 1
fi


# for safety check local time with NTP servers,
# because key validity depends on correct time setting
TIMESYNC=`ntpdate -q -s -p 2 tik.cesnet.cz tak.cesnet.cz | sed -e 's/.*offset //' -e 's/\..*//' | sort -n | tail -1`
#if [ $? -ne 0 -o "x${TIMESYNC}" == "x" -o "${TIMESYNC}" -gt 0 ]; then
if [ $? -ne 0 -o "${TIMESYNC}" -gt 0 ]; then
 MSG="ZONE[${ZONE}] ZSK can't be checked, because local time is not synchronized ${TIMESYNC}"
 logger -t ${SCRIPT_NAME} -p user.error "${MSG}"
 echo "${MSG}"
 exit 1
fi


# check validity of current keys
LASTDATE=`grep -E '^Inactive: [0-9]*$' ${KEYDIR_ZONE}/${ZSK_CURR}.private | sed 's/.*: //'`
if [ -z ${LASTDATE} ]; then
 logger -t ${SCRIPT_NAME} -p user.info "ZONE[${ZONE}] ZSK never expires"
 exit 0
fi
if [ `date +%Y%m%d%H%M%S` -lt ${LASTDATE} ]; then
 logger -t ${SCRIPT_NAME} -p user.info "ZONE[${ZONE}] ZSK inactivate date ${LASTDATE} is in future"
 exit 0
fi


# create next ZSK (zone signing key)
logger -t ${SCRIPT_NAME} -p user.info "ZONE[${ZONE}] ZSK current key is inactive from ${LASTDATE}, rotating keys"

INADATE=`date --date="$((2*${ZSK_VALID})) months" +%Y%m%d`
DELDATE=`date --date="$((2*${ZSK_VALID}+1)) months" +%Y%m%d`

ZSK=`dnssec-keygen -r /dev/urandom -K ${KEYDIR_BACKUP} -I ${INADATE} -D ${DELDATE} -S ${KEYDIR_ZONE}/${ZSK_CURR} -L 18000 2> /dev/null`
if [ $? -ne 0 ]; then
 MSG="ZONE[${ZONE}] ZSK not created, please investigate!"
 logger -t ${SCRIPT_NAME} -p user.error "${MSG}"
 echo "${MSG}"
 exit 1
fi
chown named:named ${KEYDIR_BACKUP}/${ZSK}.*

# rotate old files and copy new files
cp -a ${KEYDIR_BACKUP}/${ZSK}.key ${KEYDIR_ZONE}
cp -a ${KEYDIR_BACKUP}/${ZSK}.private ${KEYDIR_ZONE}
[ -f "${KEYDIR_ZONE}/${ZSK_PREV}.key" ] && rm -rf "${KEYDIR_ZONE}/${ZSK_PREV}.key"
[ -f "${KEYDIR_ZONE}/${ZSK_PREV}.private" ] && rm -rf "${KEYDIR_ZONE}/${ZSK_PREV}.private"
echo "ZSK_PREV='${ZSK_CURR}'" >> ${KEYDIR_STATUS}
echo "ZSK_CURR='${ZSK_NEXT}'" >> ${KEYDIR_STATUS}
echo "ZSK_NEXT='${ZSK}'" >> ${KEYDIR_STATUS}

Poznámky

 • SOA minimum TTL by měl být relativně krátký
  • význam této položky byl v historii různý
  • nyní je používána jako délka cachování negativních odpovědí (RFC 2308)
  • pokud něco uděláme špatně (zapomeneme publikovat nějaký důležitý záznam pro DNSSEC), tak je vhodné aby negativní cache expirovala relativně brzy
  • doporučený čas je v desítkách minut až jednotek hodin
 • sig-validity-interval
  • je standardně nastaven na 30 24 dní (vygenerovaný podpis je platný po 30 dní a bude přegenerován 6 dní před exprirací)
  • podle mě je vhodné aby interval mezi expirací a automatickým přepodepisováním pokryl dobu expirace zóny uvedené v SOA + dobu maximálního TTL uvedeného pro některý záznam v dané zóně
  • naše potřeby (expirace zóny 2 týdny + expirace záznamů 1 den) lze použít např. hodnoty 30 14 (nebo třeba 60 44)
 • změny vlastností klíčů
  • není problém prodloužit platnost klíče pomocí dnssec-settime, pokud je aktuální datum uvnitř intervalu (published, deleted) - např. pokud se blíží doba expirace KSK a ještě nejsme připraveni na jeho rotování
  • změna délky ZSK klíče je bezproblémová
  • změna algoritmu ZSK (KSK) je komplikováná a v takovém případě je nutné si tuhle proceduru předem odzkoušet!!! Navíc se při různých klíčích bind 9.9.4 v jistý okamžik zbláznil, neustále načítal znovu klíče z disku, negeneroval nové podpisy v postižené zóně a přitom vytěžoval CPU na 100% (pomohlo až expirování starých klíčů pomocí dnssec-settime -D now keyname)
 • využití DNSSEC
  • SSHFP (RFC 4255) - publikování SSH fingerprintu přes DNS - po zapnutí volby VerifyHostKeyDNS yes se nové SSH klíče automaticky ověří proti SSHFP záznamu v DNS
  • DANE (RFC 6698) standard a publikovani TLSA zaznamu, viz. např. konfigurace postfixu