Difference between revisions of "Ns.fjfi.cvut.cz"

From NMS
Jump to: navigation, search
(Konfigurace)
(DNSSEC)
Line 41: Line 41:
 
===DNSSEC===
 
===DNSSEC===
  
 +
==== Prvotní inicializace a konfigurace ====
 
* konfigurace pro ISC Bind 9.9
 
* konfigurace pro ISC Bind 9.9
 
* vygenerování klíčů pro podpis DNS zony
 
* vygenerování klíčů pro podpis DNS zony
Line 60: Line 61:
 
   inline-signing yes;
 
   inline-signing yes;
 
  };
 
  };
 +
==== Otestování konfigurace ====
 
* aplikace upravené konfigurace a par užitečných příkazů pro zjištění aktuálního stavu
 
* aplikace upravené konfigurace a par užitečných příkazů pro zjištění aktuálního stavu
 
  rndc reconfig
 
  rndc reconfig
Line 77: Line 79:
 
**[http://dnsviz.net/d/signed.fjfi.cvut.cz/dnssec/ DNSViz]
 
**[http://dnsviz.net/d/signed.fjfi.cvut.cz/dnssec/ DNSViz]
 
**[http://dnssec-debugger.verisignlabs.com/signed.fjfi.cvut.cz VeriSign]
 
**[http://dnssec-debugger.verisignlabs.com/signed.fjfi.cvut.cz VeriSign]
 +
==== Rotování klíčů ====

Revision as of 11:54, 1 November 2014

Servery / Služby
Přístupné komukoliv
windows
srk
linux / unix
kmlinux
Omezený/individuální účet
linux / unix
bimbo · buon(KF) · km(KM) · lenochod(KJR) · linux · node(KM) · sunrise(KF) · unixlab(KFE) · vkstat(KM)
Služby
backup · DHCP · DNS · doména FJFI · eduroam · fileserver · IdM · forum · gitlab · lists · moodle · indico · mailgw · K4 · mailserver · NMS · openvpn · skolniftp · ssh · videokonference · VoIP · video · VPN · wififjfi · wiki · www
Učebny
e-sklipek · KFE unixlab · KFE pclab · PD1 · KM 105 · KM 115
Ostatní
Network · Blokované porty
[edit] · [view]

Základní informace

Správce 
Petr Vokáč
HW 
T1119 miniITX 1U Intel Atom 525 (dualcore), X7SPE-HF-D525 (PCI-E8,2GLAN,2SFF,front IO/C)
OS 
CentOS7
Využití 
nameserver pro doménu fjfi.cvut.cz
Konto 
-

Instalace a konfigurace

 • standardní (minimální) instalace operačního systému
 • standardní puppet konfigurace pro server (certifikáty, logging, monitoring, kerberos, ...)
 • specifický software a konfigurace
  • ISC bind
   • konfigurace v /etc/named.*, /etc/named
   • data uložena v /var/named
  • firewall
firewall-cmd --permanent --add-service=dns
firewall-cmd --pernament --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="mgmt.srv.ip.addr" port port="rndc" protocol="tcp" accept'
firewall-cmd --pernament --add-rich-rule='rule family="ipv6" source address="mgmt.srv.ip.addr" port port="rndc" protocol="tcp" accept'
# další specifická IP+porty pro monitoring, zálohování, ...
firewall-cmd --reload

Konfigurace

 • změny mohou provádět vybraní správci
 • informace ke konfiguraci ISC Bind
  • podpora GSS-TSIG DDNS update z Windows Serverů
 • v plánu je upgrade hw a clusterové řešení (postavené na RH cluster suite + drbd)
 • v plánu je support pro DNSSEC (po podepsání nadřazené domény)
 • v plánu jsou různá view pro vnitřní a externí sítě

Automatické změny

 • smtp.fjfi.cvut.cz -> směřuje na mailgw1.fjfi.cvut.cz resp. mailgw2.fjfi.cvut.cz dle dostupnosti
 • ldap[1-3].fjfi.cvut.cz, krb[1-3].fjfi.cvut.cz, wc[1-3].fjfi.cvut.cz -> směřuje na dostupné doménové kontrolery
 • *.dhcp.fjfi.cvut.cz, *.7.32.147.in-addr.arpa, *.11.32.147.in-addr.arpa -> aktualizováno DHCP serverem při přidělení adresy síťovému zařízení
 • *.radvd.fjfi.cvut.cz -> aktualizováno na základě informací o registrovaném zařízení, týká se zařízení u nichž je uvedena IPv6 adresa "dynamic". Podle informací o umístění zařízení (Břehová, Trojanova, Trója, Mobilní) se generují různé záznamy pro všechny podsítě, kde se může zařízení vyskytovat. DNS jména pak mohou vypadat následujícím způsobem def-tjn-123-untrusted.radvd.fjfi.cvut.cz.

DNSSEC

Prvotní inicializace a konfigurace

 • konfigurace pro ISC Bind 9.9
 • vygenerování klíčů pro podpis DNS zony
cd /etc/named
dnssec-keygen -r /dev/urandom -3 fjfi.cvut.cz
dnssec-keygen -r /dev/urandom -3 -f KSK fjfi.cvut.cz
chown named:named Kfjfi.cvut.cz.+*+*.key
chown named:named Kfjfi.cvut.cz.+*+*.private
 • vygenerování NSEC3 seedu
rndc signing -nsec3param 1 0 10 $(printf "%04x%04x" $RANDOM $RANDOM) fjfi.cvut.cz
 • upravení konfigurace pro automatické podepisování zóny
zone "fjfi.cvut.cz" {
 // ...
 # look for dnssec keys here
 key-directory "/etc/named";
 # publish and activate dnssec keys
 auto-dnssec maintain;
 # use inline signing (bind 9.9)
 inline-signing yes;
};

Otestování konfigurace

 • aplikace upravené konfigurace a par užitečných příkazů pro zjištění aktuálního stavu
rndc reconfig
# vylistování aktuálně načtených klíčů
rndc signing -list fjfi.cvut.cz
# kontrola podpisů v zóně
dig +dnssec +noall +answer @127.0.0.1 -t SOA fjfi.cvut.cz
dig @127.0.0.1 AXFR fjfi.cvut.cz
# čitelné vypsání zkompilované zóny
named-compilezone -f raw -F text -o - fjfi.cvut.cz data/fjfi.cvut.cz.zone.signed
named-checkzone -D -f raw -o - fjfi.cvut.cz data/fjfi.cvut.cz.zone.signed
# získání DSKEY
dig @127.0.0.1 dnskey fjfi.cvut.cz | dnssec-dsfromkey -f - fjfi.cvut.cz
dnssec-dsfromkey -a SHA-1 Kexample.net.+008+50707.key
dnssec-dsfromkey -a SHA-256 Kexample.net.+008+50707.key

Rotování klíčů