Network

From NMS
Revision as of 07:48, 21 June 2014 by Vokacpet (Talk | contribs) (Created page with "Dokumemtace a pravidla k organizaci sítě na FJFI. Jakékoliv změny v tomto dokumentu musí být přinejmenším oznámeny v mailing listu správců IT na FJFI (comp@lists.f...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Dokumemtace a pravidla k organizaci sítě na FJFI. Jakékoliv změny v tomto dokumentu musí být přinejmenším oznámeny v mailing listu správců IT na FJFI (comp@lists.fjfi.cvut.cz), aby bylo možné adaptovat konfigurace lokálních systémů (např. firewallu) v závislosti na úpravách konfigurace sítě.

VLAN

ČVUT VIC prostupně přechází na globalní očíslování VLAN takovým způsobem, aby v se různých částech sítě nepoužívala stejná čísla VLAN (některým management nástrojům se takové konfigurace nezamlouvají). Z toho důvodu byl pro vnitřní potřeby FJFI přidělen rozsah VLAN 2400-2499. Některá starší (pochybnější) zařízení mohou mít problém s využítím takto vysokých čísel, v takovém případě bude nejlepší na nich žádné VLANy nekonfigurovat a pustí se do nich jen potřebná negatovaná VLAN. V následujících tabulkách je plán resp. dokumentace k využítí přidělených VLAN. První polovina přiděleného rozsahu je využita pro "standardní" VLANy, které je vhodné mít vytvořené v každé budově FJFI a zbytek lze využít pro libovolné individuální VLANy (každé nově využité číslo VLAN z uvedeného rozsahu je zde nutné zdokumentovat).

Standardní VLANy

Rozdělení FJFI VLAN (2400-2439)
(standardní VLANy, vyhrazeny pro správu sítě)
VLAN Name Břehová Trojanova Trója Děčín Comment
Server 2400 2410 2420 2430 Subnet pro serveru
Default 2401 2411 2421 2431
Management Server 2402 2412 2422 2432 Subnet pro management serverů (např. IPMI)
Management Network 2403 2413 2423 2433 Management rozhraní síťových prvků (switch, router, ap, ...)
VoIP 2404 2414 2424 2434 Segment pro VoIP telefony
Eduroam 2405 2415 2425 2435 Wireless síť Eduroam
WiFiFJFI 2406 2416 2426 2436 Wireless síť s captive portálem

Standardní VLANy (detaily)

Detaily k rozdělení FJFI VLAN (2400-2439)
VLAN ID VLAN Name Location
(br/tr/vh/dp)
Created
owner
Admin Comment
2415 (13) BR-TR Eduroam br+tr 16.6.2014 FJFI vokacpet Jeden subnet s veřejnými adresami 147.32.11.0/24 pro Eduroam síť v Břehovce a Trojance s gateway na routeru v Trojance
2416 (15) BR-TR WiFiFJFI br+tr 16.6.2014 FJFI vokacpet Jeden subnet s privátními adresami pro WiFiFJFI síť v Břehovce a Trojance s gateway a NATem na nms-tr

Speciální VLANy (detaily)

Rozdělení FJFI VLAN (2440-2449)
(speciální VLANy, vyhrazeny pro správu sítě)
VLAN ID VLAN Name Location
(br/tr/vh/dp)
Created
owner
Admin Comment
2449 (16) BR-TR Server private br+tr 16.6.2014 FJFI vokacpet Privátní segment mezi Trojankou a Břehovkou využívaní pro komunikaci mezi servery v clusteru (DFS replikace)

Individuální VLANy (detaily)

Rozdělení FJFI VLAN (2450-2499)
(individuální VLANy, pro uživatelské potřeby)
VLAN ID VLAN Name Location
(br/tr/vh/dp)
Created
owner
Admin Comment
2450 TEST None 2.6.2014 KM vokacpet Testovací záznam - tato VLAN není reálně nikde zkonfigurována


IP

Rozdělení IP rozsahů na FJFI po lokalitách
IP rozsah Lokalita Gateway VLAN Admin Comment
147.32.4.0/24 Břehová 147.32.4.1 1 schlopet Veřejné adresy br-1
147.32.5.0/24 Břehová 147.32.5.1 1 schlopet Veřejné adresy br-2
147.32.6.0/23 Trojanova 147.32.6.1 1 sinormil Subnet KFE + dynamicky přidělované veřejné IP
147.32.8.0/24 Trojanova 147.32.8.1 1 keroupav Subnet KM
147.32.9.0/26 Trojanova 147.32.9.1 9 vokacpet Serverový subnet v tr
147.32.9.64/26 Břehová 147.32.9.65 9 vokacpet Serverový subnet v br
147.32.9.128/25 Trojanova 147.32.9.129 1 keroupav Subnet KJ+KSI+speciální zařízení
147.32.10.0/25 Trojanova 147.32.10.1 1 kopripe1 Subnet KMAT
147.32.10.128/25 Trojanova 147.32.10.129 1 drabmart Subnet KIPL
147.32.11.0/24 Trojanova+Břehová 147.32.11.1 13 vokacpet Eduroam
147.32.22.0/24 Děčín 147.32.22.1 1 sumpepre Veřejné adresy dp
147.32.25.0/24 Trója 147.32.25.1 1 fialaja2 Veřejné adresy vh


IPv6