Konto

From NMS
Revision as of 10:36, 19 September 2012 by Keroupav (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

UŽIVATELSKÉ ÚČTY: ČVUT

 • Přístupový systém (ACS)
  • [1]
  • Práva nastavuje a problémy řeší:
   • Obecně
    • vydavatelství karet v Dejvicích
   • V rámci fakulty
    • správce budovy na pokyn odpovědné osoby (fakulta, katedra atd.)
 • Usermap (SSU)
  • https://usermap.cvut.cz
  • Správa účtu (změna hesla)
  • Vyhledávání osob v ČVUT
  • Vzniká a zaniká s oficiálním vztahem k ČVUT, spravuje VIC
 • KOS
  • http://kos.cvut.cz
  • Studijní IS
  • Vzniká a zaniká s oficiálním vztahem k ČVUT, spravuje VIC
 • Další služby

UŽIVATELSKÉ ÚČTY: FJFI

 • Aktivace konta
 • Přístup k fakultním prostředkům
  • Vlastní zařízení (Wi-Fi, ethernet, vzdálený přístup)
  • PC učebny Trojanova KM (Windows + Linux)
 • Pozn: ostatní prostředky (PC laboratoře) spravují lokální správci jednotlivých kateder

IT SLUŽBY FJFI

 • Email

• username@fjfi.cvut.cz • Přístup k emailu: – [3] – POP3, IMAP » servery příchozí pošty: imap.fjfi.cvut.cz (SSL - port 993) » Server odchozí pošty (z vnitřní sítě): smtp.fjfi.cvut.cz (SSL – port 465) • Přesměrování a další nastavení: – [4] • Limit 300 MB (na žádost lze zvýšit)

 • Data a Web

– Home Directory • \\fjfi.cvut.cz\frk\home\username – Při přihlášení z Windows do domény se mapuje automaticky jako M: • Přístup mimo síť FJFI: – Webdav: http://people.fjfi.cvut.cz/home/username – SCP: scp.fjfi.cvut.cz – WebDirectory • http://people.fjfi.cvut.cz/username • Podpora PHP, ASP • \\fjfi.cvut.cz\frk\www2\username – Při přihlášení z Windows do domény se mapuje automaticky jako P: • Přístup mimo síť FJFI: – SCP: scp.fjfi.cvut.cz – Limit (na všechna data): 1 GB (na žádost lze zvýšit)

 • Terminálový server

– Srk.fjfi.cvut.cz • Windows 2003 64-bit • Remote desktop (mstsc)

PŘIPOJENÍ K SÍTI

 • Připojení vlastního zařízení:

– Povinná registrace zařízení pomocí účtu FJFI – Ethernet • Např. učebna T115, studovna T214, chodby … – Wi-Fi • Eduroam – Aktivace na [5] – Přihlášení pomocí fakultní emailové adresy username@fjfi.cvut.cz a hesla, nastaveného přes rozhraní NMS – Popis na http://eduroam.fjfi.cvut.cz • WIFIFJFI – Aktivace na [6] – Přihlášení pomocí fakultního username a hesla, nastaveného přes rozhraní NMS • Přihlášení k PC v počítačových učebnách – T105 a T115 • Windows 7 SP1, Windows XP, Linux • Pro systémy Windows: – Síťové přihlášení: FJFI účet – lokální přihlášení: vyuka/3+stupidTV

SW PROGRAMY

 • Licence ČVUT

– Matematické editory • Matlab, Mathemetica, Maple – http://download.cvut.cz

 • Licence MSDN AA (Katedra matematiky)

– Produkty MS • Kontaktovat správce licencí (Pavel Kerouš, Zdeněk Čulík) • Vydávány na oficiální žádost

KONTAKTY

 • Email:

– Požadavky odesílejte z oficiálního školního serveru (je kontrolována odchozí adresa i IP adresa stroje)

 • Osobně

– Budova Břehová • Petr Schlosinger (petr.schlosinger@fjfi.cvut.cz) – Budova Trojanova • Pavel Kerouš (pavel.kerous@fjfi.cvut.cz)

 • Webové zdroje:

[7] (v provozu od října) – [8] (oficiální stránky fakulty) – [9] (správa účtu) – [10] (přístup k emailu)