Konto

From NMS
Revision as of 10:28, 19 September 2012 by Keroupav (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

UŽIVATELSKÉ ÚČTY: ČVUT

• Přístupový systém (ACS) – [1] – Práva nastavuje a problémy řeší: – Obecně • vydavatelství karet v Dejvicích – V rámci fakulty • správce budovy na pokyn odpovědné osoby (fakulta, katedra atd.) • Usermap (SSU) – https://usermap.cvut.cz • Správa účtu (změna hesla) • Vyhledávání osob v ČVUT • Vzniká a zaniká s oficiálním vztahem k ČVUT, spravuje VIC • KOS – http://kos.cvut.cz • Studijní IS • Vzniká a zaniká s oficiálním vztahem k ČVUT, spravuje VIC • Další služby – http://download.cvut.czhttp://knihovna.cvut.cz

UŽIVATELSKÉ ÚČTY: FJFI

• Aktivace konta – http://nms.fjfi.cvut.cz[2] • Nejprve aktivace – autentizace Usermap • instrukce prostřednictvím emailu • Správa účtu • Přístup k fakultním prostředkům – Vlastní zařízení (Wi-Fi, ethernet, vzdálený přístup) – PC učebny Trojanova KM (Windows + Linux) Pozn: ostatní prostředky (PC laboratoře) spravují lokální správci jednotlivých kateder

IT SLUŽBY FJFI

• Email • username@fjfi.cvut.cz • Přístup k emailu: – [3] – POP3, IMAP » servery příchozí pošty: imap.fjfi.cvut.cz (SSL - port 993) » Server odchozí pošty (z vnitřní sítě): smtp.fjfi.cvut.cz (SSL – port 465) • Přesměrování a další nastavení: – [4] • Limit 300 MB (na žádost lze zvýšit) • Data a Web – Home Directory • \\fjfi.cvut.cz\frk\home\username – Při přihlášení z Windows do domény se mapuje automaticky jako M: • Přístup mimo síť FJFI: – Webdav: http://people.fjfi.cvut.cz/home/username – SCP: scp.fjfi.cvut.cz – WebDirectory • http://people.fjfi.cvut.cz/username • Podpora PHP, ASP • \\fjfi.cvut.cz\frk\www2\username – Při přihlášení z Windows do domény se mapuje automaticky jako P: • Přístup mimo síť FJFI: – SCP: scp.fjfi.cvut.cz – Limit (na všechna data): 1 GB (na žádost lze zvýšit) • Terminálový server – Srk.fjfi.cvut.cz • Windows 2003 64-bit • Remote desktop (mstsc)

PŘIPOJENÍ K SÍTI

• Připojení vlastního zařízení: – Povinná registrace zařízení pomocí účtu FJFI – Ethernet • Např. učebna T115, studovna T214, chodby … – Wi-Fi • Eduroam – Aktivace na [5] – Přihlášení pomocí fakultní emailové adresy username@fjfi.cvut.cz a hesla, nastaveného přes rozhraní NMS – Popis na http://eduroam.fjfi.cvut.cz • WIFIFJFI – Aktivace na [6] – Přihlášení pomocí fakultního username a hesla, nastaveného přes rozhraní NMS • Přihlášení k PC v počítačových učebnách – T105 a T115 • Windows 7 SP1, Windows XP, Linux • Pro systémy Windows: – Síťové přihlášení: FJFI účet – lokální přihlášení: vyuka/3+stupidTV

SW PROGRAMY

• Licence ČVUT – Matematické editory • Matlab, Mathemetica, Maple – http://download.cvut.cz • Licence MSDN AA (Katedra matematiky) – Produkty MS • Kontaktovat správce licencí (Pavel Kerouš, Zdeněk Čulík) • Vydávány na oficiální žádost

KONTAKTY

• Email: – Požadavky odesílejte z oficiálního školního serveru (je kontrolována odchozí adresa i IP adresa stroje) • Osobně – Budova Břehová • Petr Schlosinger (petr.schlosinger@fjfi.cvut.cz) – Budova Trojanova • Pavel Kerouš (pavel.kerous@fjfi.cvut.cz) • Webové zdroje: – [7] (v provozu od října) – [8] (oficiální stránky fakulty) – [9] (správa účtu) – [10] (přístup k emailu)