Konto

From NMS
Revision as of 11:46, 19 September 2012 by Keroupav (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

UŽIVATELSKÉ ÚČTY: ČVUT

UŽIVATELSKÉ ÚČTY: FJFI

 • Aktivace konta
 • Přístup k fakultním prostředkům
  • Vlastní zařízení (Wi-Fi, ethernet, vzdálený přístup)
  • PC učebny Trojanova KM (Windows + Linux)
 • Pozn: ostatní prostředky (PC laboratoře) spravují lokální správci jednotlivých kateder

IT SLUŽBY FJFI

 • Email
  • username@fjfi.cvut.cz
  • Přístup k emailu:
   • http://webmail.fjfi.cvut.cz
   • POP3, IMAP
    • servery příchozí pošty: imap.fjfi.cvut.cz (SSL - port 993)
    • Server odchozí pošty (z vnitřní sítě): smtp.fjfi.cvut.cz (SSL – port 465)
  • Přesměrování a další nastavení:
  • Limit 300 MB (na žádost lze zvýšit)
 • Data a Web
  • Home Directory
   • \\fjfi.cvut.cz\frk\home\username
   • Při přihlášení z Windows do domény se mapuje automaticky jako M:
   • Přístup mimo síť FJFI:
  • WebDirectory
   • http://people.fjfi.cvut.cz/username
   • Podpora PHP, ASP
   • \\fjfi.cvut.cz\frk\www2\username
   • Při přihlášení z Windows do domény se mapuje automaticky jako P:
   • Přístup mimo síť FJFI:
    • SCP: scp.fjfi.cvut.cz
  • Limit (na všechna data): 1 GB (na žádost lze zvýšit)
 • Terminálový server
  • Srk.fjfi.cvut.cz
   • Windows 2003 64-bit
   • Remote desktop (mstsc)

PŘIPOJENÍ K SÍTI

 • Připojení vlastního zařízení:
  • Povinná registrace zařízení pomocí účtu FJFI
  • Ethernet
   • Např. učebna T115, studovna T214, chodby …
  • Wi-Fi
   • Eduroam
   • Přihlášení pomocí fakultní emailové adresy username@fjfi.cvut.cz a hesla, nastaveného přes rozhraní NMS
   • Popis na http://eduroam.fjfi.cvut.cz
   • WIFIFJFI
    • Aktivace na [1]
    • Přihlášení pomocí fakultního username a hesla, nastaveného přes rozhraní NMS
 • Přihlášení k PC v počítačových učebnách
  • T105 a T115
  • Windows 7 SP1, Windows XP, Linux
   • Pro systémy Windows:
    • Síťové přihlášení: FJFI účet
    • lokální přihlášení: vyuka/3+stupidTV
   • Pro systémy Linux:
    • Síťové přihlášení: FJFI účet
    • lokální přihlášení: sdělí vyučující

SW PROGRAMY

 • Licence ČVUT
  • Matematické editory

• Matlab, Mathemetica, Maple – http://download.cvut.cz

  • Licence MSDN AA (Katedra matematiky)
   • Produkty MS
   • Kontaktovat správce licencí (Pavel Kerouš, Zdeněk Čulík)
   • Vydávány na oficiálně podanou žádost (email, osobně) v souladu s pravidly používání programu

KONTAKTY

 • Email:
  • Požadavky odesílejte z oficiálního školního serveru (je kontrolována odchozí adresa i IP adresa stroje)
 • Osobně
  • Budova Břehová
   • Petr Schlosinger (petr.schlosinger@fjfi.cvut.cz)
  • Budova Trojanova
   • Pavel Kerouš (pavel.kerous@fjfi.cvut.cz)
 • Webové zdroje: