Difference between revisions of "Konto"

From NMS
Jump to: navigation, search
(UŽIVATELSKÉ ÚČTY: ČVUT)
(Replaced content with "#REDIRECT [https://wiki.fjfi.cvut.cz/wiki/Konto]")
Line 1: Line 1:
===UŽIVATELSKÉ ÚČTY: ČVUT===
+
#REDIRECT [https://wiki.fjfi.cvut.cz/wiki/Konto]
* Přístupový systém (ACS)
+
** http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/is/acs
+
** Práva nastavuje a problémy řeší:
+
*** Obecně
+
**** vydavatelství karet v Dejvicích
+
*** V rámci fakulty
+
**** správce budovy na pokyn odpovědné osoby (fakulta, katedra atd.)
+
* Usermap (SSU)
+
** https://usermap.cvut.cz
+
** Správa účtu (změna hesla)
+
** Vyhledávání osob v ČVUT
+
** Vzniká a zaniká s oficiálním vztahem k ČVUT, spravuje VIC
+
** Problémy s účtem (přihlášení) řeší primárně správce FJFI (viz. sekce KONTAKTY https://nms.fjfi.cvut.cz/wiki/Konto#KONTAKTY)
+
* KOS
+
** http://kos.cvut.cz
+
** Studijní IS
+
** Vzniká a zaniká s oficiálním vztahem k ČVUT, spravuje VIC
+
* Další služby
+
** http://download.cvut.cz
+
** http://knihovna.cvut.cz
+
 
+
===UŽIVATELSKÉ ÚČTY: FJFI===
+
* Aktivace konta
+
** http://nms.fjfi.cvut.cz
+
** https://nms.fjfi.cvut.cz/user/konto.php
+
** Nejprve aktivace – autentizace Usermap
+
*** instrukce prostřednictvím emailu
+
** Správa účtu
+
* Přístup k fakultním prostředkům
+
** Vlastní zařízení (Wi-Fi, ethernet, vzdálený přístup)
+
** PC učebny Trojanova KM (Windows + Linux)
+
* Pozn: ostatní prostředky (PC laboratoře) spravují lokální správci jednotlivých kateder
+
===IT SLUŽBY FJFI===
+
* Email
+
** username@fjfi.cvut.cz
+
** Přístup k emailu:
+
*** http://webmail.fjfi.cvut.cz
+
*** POP3, IMAP
+
**** servery příchozí pošty: imap.fjfi.cvut.cz (SSL - port 993)
+
**** Server odchozí pošty (z vnitřní sítě): smtp.fjfi.cvut.cz (SSL – port 465)
+
** Přesměrování a další nastavení:
+
*** http://webmail.fjfi.cvut.cz
+
** Limit 300 MB (na žádost lze zvýšit)
+
* Data a Web
+
** Home Directory
+
*** \\fjfi.cvut.cz\frk\home\username
+
*** Při přihlášení z Windows do domény se mapuje automaticky jako M:
+
*** Přístup mimo síť FJFI:
+
**** Webdav: http://people.fjfi.cvut.cz/home/username
+
**** SCP: scp.fjfi.cvut.cz
+
** WebDirectory
+
*** http://people.fjfi.cvut.cz/username
+
*** Podpora PHP, ASP
+
*** \\fjfi.cvut.cz\frk\www2\username
+
*** Při přihlášení z Windows do domény se mapuje automaticky jako P:
+
*** Přístup mimo síť FJFI:
+
**** SCP: scp.fjfi.cvut.cz
+
** Limit (na všechna data): 1 GB (na žádost lze zvýšit)
+
* Terminálový server
+
** Srk.fjfi.cvut.cz
+
*** Windows  2003 64-bit
+
*** Remote desktop (mstsc)
+
===PŘIPOJENÍ K SÍTI===
+
* Připojení vlastního zařízení:
+
** povinná registrace zařízení pomocí účtu FJFI
+
** ethernet
+
*** Např. učebna T115, studovna  T214, chodby …
+
** Wi-Fi
+
*** Eduroam
+
**** aktivace na http://nms.fjfi.cvut.cz
+
**** přihlášení pomocí fakultní emailové adresy username@fjfi.cvut.cz a hesla, nastaveného přes rozhraní NMS
+
**** popis na http://eduroam.fjfi.cvut.cz
+
*** WIFIFJFI
+
**** sktivace na [http://nms.fjfi.cvut.cz]
+
**** přihlášení pomocí fakultního username a hesla, nastaveného přes rozhraní NMS
+
* Přihlášení k PC v počítačových učebnách
+
** T105 a T115
+
** Windows 7 SP1, Windows XP, Linux
+
*** Pro systémy Windows:
+
**** síťové přihlášení: FJFI účet
+
**** lokální přihlášení: vyuka/3+stupidTV
+
*** Pro systémy Linux:
+
**** síťové přihlášení: FJFI účet
+
**** lokální přihlášení: sdělí vyučující
+
 
+
===SW PROGRAMY===
+
* Licence ČVUT
+
** Matematické editory
+
*** Matlab, Mathemetica, Maple
+
*** http://download.cvut.cz
+
** Licence MSDN AA (Katedra matematiky)
+
*** Produkty MS
+
*** Kontaktovat správce licencí (Pavel Kerouš, Zdeněk Čulík)
+
*** Vydávány na oficiálně podanou žádost (email, osobně) v souladu s pravidly používání programu
+
===KONTAKTY===
+
* Email:
+
** Požadavky odesílejte z oficiálního školního serveru (je kontrolována odchozí adresa i IP adresa stroje)
+
* Osobně
+
** budova Břehová
+
*** Petr Schlosinger (petr.schlosinger@fjfi.cvut.cz)
+
** budova Trojanova
+
*** Pavel Kerouš (pavel.kerous@fjfi.cvut.cz)
+
** budova Děčín
+
*** Přemysl Šumpela (premysl.sumpela@fjfi.cvut.cz)
+
* Webové zdroje:
+
** http://it.fjfi.cvut.cz (stránky správy IT - v provozu od října)
+
** http://www.fjfi.cvut.cz (oficiální stránky fakulty)
+
** http://nms.fjfi.cvut.cz (správa účtu)
+
** http://webmail.fjfi.cvut.cz (přístup k emailu)
+

Revision as of 12:22, 19 September 2012

  1. REDIRECT [1]