Karty

From NMS
Revision as of 11:04, 29 June 2016 by Vokacpet (Talk | contribs) (Podpisy v aplikaci PES na linuxu)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Tato stránka obsahuje různé informace k použití ČVUT karet resp. certifikátů, které na ní mohou být uloženy.

Oficiální FJFI návod

Zpřístupnění informací na ČVUT kartě

Pro práci s certifikáty na ČVUT kartě je potřeba knihovna od OKSystems, která komunikuje s aplikací na kartě starající se o správu certifikátů a poskytující PKCS11 rozhraní.

Na linuxu budete potřebovat konkrétně libokpkcs11.so, jejíž základní funkce v aktuální verzi knihovny 3.0.0 fungovaly minimálně na RHEL7 a Fedora 22. Podporována je ale pouze 64bitová varianta linuxu resp. aplikací, které jsou na něm provozovány (tj. např. v 32bit Adobe Acrobatu si na linuxu nic nepodepíšete).

Na Mac OS X se dají smart karty používat prakticky stejným způsobem jako v linuxu jen je nutné použít libokpkcs11.dylib (místo linuxové libokpkcs11.so)

Použítí certifikátů z ČVUT karty

Připojení přes SSH

Linux

Certifikát na kartě lze použít pro přihlášení k serveru pomocí SSH. Využívá se principu běžných uživatelských klíčů (privátní+veřejný), kde jako privátní klíč se místo ~/.ssh/id_algroritmus použije přímo privátní klíč uložený na kartě. Pro přihlášení pak nutně potřebujete fyzicky vlastnit konkrétní kartu pro níž jste na serveru přidali do ~/.ssh/authorized_keys odpovídající veřejné klíče z karty.

# vypsání seznamu všech public klíčů na kartě
ssh-keygen -D /plna/cesta/k/libokpkcs11.so

Vypsaný a vybraný veřejný klíč uložte na server kam se chcete přihlašovat pomocí ČVUT karty do ~/.ssh/authorized_keys stejně, jako se to dělá při práci s lokálními SSH klíči vygenerovanými příkazem ssh-keygen.

# přihlášení na server pomocí privátního klíče na kartě
ssh -I /plna/cesta/k/libokpkcs11.so username@nazev.pocitace.cz

Po zadání tohoto příkazů budete dotázání na PIN pro "OKsmart 3.0 MiniOs" a po jeho správném zadání dojde k přihlášení.

Windows

Windows přístup pomocí karty funguje na stejném principu použití privátního a veřejného klíče jako je tomu na linuxu. Je jen potřeba použít SSH klienta s podporou karet, jako je například PuTTY-CAC. To je standardní aktuální verze putty, která v možnostech konfigurace SSH autentizace nabízí další položku CAPI, kde lze vybrat certifikát uložený na kartě a po nahrání zobrazeného veřejného klíče do ~/.ssh/authorized_keys na server je možné pro přihlášení použít ČVUT kartu a PIN.

Podpora smartcard v OpenSSL knihovně

Přístup přímo z CLI

openssl
OpenSSL> engine dynamic -pre SO_PATH:/usr/lib64/openssl/engines/engine_pkcs11.so -pre ID:pkcs11 -pre LIST_ADD:1 -pre LOAD -pre MODULE_PATH:/plna/cesta/k/libokpkcs11.so -pre PIN:1234
OpenSSL> ...

Přístup s konfiguračním souborem openssl.conf

openssl_conf = openssl_def

[openssl_def]
engines = engine_section

[engine_section]
pkcs11 = pkcs11_section

[pkcs11_section]
engine_id = pkcs11
dynamic_path = /usr/lib64/openssl/engines/engine_pkcs11.so
MODULE_PATH = /plna/cesta/k/libokpkcs11.so
PIN = 1234
init = 0
# použití konfiguračního souboru
OPENSSL_CONF=openssl.conf
openssl ...

Práce s certifikáty pomoci pkcs11-tool

pkcs11-tool --module /plna/cesta/k/libokpkcs11.so ...

Práce s certifikáty pomoci p11tool

export GNUTLS_PIN=1234
p11tool --provider /plna/cesta/k/libokpkcs11.so ...

Podpora smartcard pro obecné NSS úložiště certifikátů

Aplikacím používajícím k práci s certifikáty knihovnu NSS lze (pravděpodobně) přidat podporu práce s certifikáty na kartě i ručně pomocí CLI rozhraní

# kořenové certifikáty CESNETu jsou dostupné na https://pki.cesnet.cz
certutil -N -d /directory/with/your/nssdb
certutil -A -d /directory/with/your/nssdb -i CESNET_CA_Root.pem -n 'CESNET CA Root' -t 'TC,,'
certutil -A -d /directory/with/your/nssdb -i PersonalSigning.pem -n 'CESNET Personal Signing CA' -t 'TC,,'
certutil -L -d sql:/directory/with/your/nssdb -h all
certutil -L -d sql:/directory/with/your/nssdb -n 'CESNET CA Root'
certutil -L -d sql:/directory/with/your/nssdb -n 'CESNET Personal Signing CA'
modutil -add "OKsmart 3.0 PKCS#11 Module" -dbdir /directory/with/your/nssdb -libfile /path/to/oksystems/library/libokpkcs11.so
modutil -list -dbdir /directory/with/your/nssdb

Úložiště certifikátů pro Firefox

V menu zvolte "Preferences" -> "Advanced" -> "Security devices" a v zobrazeném dialogu klikněte na tlačítko "load". Zobrazí se další dialog a v něm musíte vyplnit jméno modulu (libovolně) a hlavně cestu ke knihovně sloužící pro vytvoření PKCS11 rozhraní pro ČVUT kartu (tj. např. /plna/cesta/k/libokpkcs11.so). Po přidání tohoto nového bezpečnostního zařízení budete moci začít používat (všechny) certifikáty uložené na ČVUT kartě podobně jako ty, které máte uloženy v lokalním úložišti certifikatů. Před prvním použitím privátního klíče z karty budete muset zadat PIN.

TODO: info o podepisování v PES

Úložiště certifikátů pro Thunderbird

Konfiguruje se prakticky stejně jako Firefox, certifikáty lze poté používat k podepisování mailů. Tento use-case bych ale moc nedporučoval, protože když vám někdo pošle odpověď zašifrovanou Vaším veřejným klíčem z ČVUT karty (veřejný klíč je součástí Vámi podepsaných mailů), tak pro přečtení takového mailu samozřejmě budete opět potřebovat privátní klíč z Vaší ČVUT karty. Ten si ale nemužete (z principu fungovaní těchto karet) nikam zálohovat, takže když o kartu přijdete, tak se k takto zašifrovaným mailům už nikdy nedostanete.

Podepisování PDF dokumentu v Acrobat Readeru

Na Windows lze v Akrobatu jednoduše otestovat, jestli máte na počítači korektní instlaci driverů a ČVUT karta funguje. Stačí zvolit menu "View" -> "Fill & Sign" a v zobrazeném panelu vybrat "Sign with Certificate" a postupovat dle informací v zobrazeném dialogu.

Podepisování dokumentu v LibreOffice

LibreOffice používá pro podepisování úložiště certifikátů z Firefoxu, který je nejprve nutné zkonfigurovat podle výše uvedeného návodu. Potom lze dokukmenty podepisovat přes "File" -> "Digital Signatures...". Pří výběru "signature" budete dotázáni na heslo, kterým máte zabezpečeno uložiště certifikátů Firefoxu.

Vzdálené podepisovaní z linuxu na Windows Terminal Serveru

Jak rdesktop tak i xfreerdp mají podporu redirectu pro smartcards (hlavně to nehledejte pod redirectem USB zařízení, což nebude fungovat, jelikož tyto aplikace maji implemenovan specialní způsob práce přímo se smartcards). V praxi bohužel (ne)funkčnost zavisí nejen na verzi klientů, ale i na verzi terminál serveru k němuž se připojujete. Zde je stručný přehled stavu z konce roku 2015.

 • freerdp-1.0.2 (default package in RHEL7)
  • cmd: xfreerdp --plugin rdpdr --data scard: -- jmeno_ts_serveru.fjfi.cvut.cz
  • pouziti karty: windows 7 OK, ani tuk s w2k12r2 (kompletne nefunkcni redirect?)
 • freerdp-1.2 (GIT be8f8f72387e7878717b6f04c9a87f999449d20d, CentOS7 balicky http://yum.fjfi.cvut.cz/clean-epel-7-x86_64)
  • cmd: xfreerdp /sec:nla /u:username /smartcard /v:jmeno_ts_serveru.fjfi.cvut.cz
  • pouziti karty: windows 7 OK, w2k12r2 podpis OK (nefunkcni vydavani noveho certifikatu)
  • vylepseny cmd: xfreerdp /size:1500x1100 /bpp:32 /smart-sizing /compression /decorations /clipboard /auto-reconnect /fonts /microphone:sys:alsa /sound:sys:alsa /multimedia:sys:alsa /sec:nla /cert-ignore /drive:work,/home/username/work /drive:mnt,/mnt /smartcard /u:username /v:jmeno_ts_serveru
 • rdesktop-1.8.3 (default package in Fedora 23)
  • cmd: rdesktop -r scard jmeno_ts_serveru.fjfi.cvut.cz
  • pouziti karty: windows 7 OK, w2k12r2 nelze pripojit (FJFI konfigurace nepodporuje starou "rdp" autentizaci a rdesktop neumi ani "tls" ani "nla")

Podpisy v aplikaci PES na linuxu

Troubleshooting

 • použijte nový čisty profil firefoxu
 • smažte Java cache (např. odstraňte celý `rm -rf ~/.java` adresář)
  • z neznámého důvodu firefox resp. java applet začal hlásit, že nemůže načíst neexistující knihovnu libeatpkss.so

Přihlašování do Windows v doméně

zatím neotestováno, návod

Získání kerberos ticketu v linuxu

Zatím nezprovozněno (nutné provést odpovídající konfigurace na straně AD)!!!

# zjištění certid pro odpovídající certifikát na smartcard
pkcs11-tool --module /plna/cesta/k/libokpkcs11.so --list-objects
# získání kerberos ticketu
kinit -X X509_user_identity=PKCS11:module_name=/plna/cesta/k/libokpkcs11.so:slotid=0:certid=a0aa370d68e55f27db19c07878326062 \
   -X X509_anchors=FILE:ca-chain.crt username@FJFI.CVUT.CZ
# výše uvedené parametry je možné specifikovat v konfiguraci kerbera /etc/krb5.conf
[realms]
FJFI.CVUT.CZ = {
 kdc = krb1.fjfi.cvut.cz:88
 kdc = krb2.fjfi.cvut.cz:88
 kdc = krb3.fjfi.cvut.cz:88
 admin_server = krb.fjfi.cvut.cz:749
 default_domain = fjfi.cvut.cz
 pkinit_anchors = FILE:/etc/pki/tls/certs/cesnet-ca-chain.crt
 pkinit_identities = PKCS11:/plna/cesta/k/libokpkcs11.so
 pkinit_eku_checking = kpServerAuth
 pkinit_kdc_hostname = wc.fjfi.cvut.cz
 pkinit_cert_match =&&<EKU>msScLogin,<KU>digitalSignature
}


Přihlašování pomocí smartcard do linuxu (CentOS7)

Instalace potřebných balíčků (předem musí být zprovozněn pcscd daemon, který zprostředkovává přístup ke smartcard)

yum install pam_pkcs11

Konfigurace PKCS11 PAM modulu

# /etc/pam_pkcs11/pam_pkcs11.conf
pam_pkcs11 {
 ...
 use_pkcs11_module = oksmart;
 ...
 pkcs11_module oksmart {
  module = /plna/cesta/k/libokpkcs11.so
  slot_num = 0;
  nss_dir = /etc/pki/nssdb;
  cert_policy = ca, signature;
 }
 ...
 # až bude zprovozněno získávání kerberos ticketů pomocí smartcard
 # pak bude vyhédnější použít mapování na kerberos principal a nebude
 # tím pádem nutné udržovat mapování subjektu certifikátu na jméno
 use_mappers = subject;
 ...
 mapper subject {
  module = internal;
  ignorecase = false;
  mapfile = file:///etc/pam_pkcs11/subject_mapping;
 }
 ...
}
# /etc/pam_pkcs11/subject_mapping
DC=cz,DC=cesnet-ca,DC=personal-signing,O=CTU in Prague,CN=Ing. Petr Vokáč,serialNumber=252509@cvut.cz -> vokacpet
# /etc/pam_pkcs11/pkcs11_eventmgr.conf
# v tomto souboru lze zkonfigurovat aktivaci screensaveru při vytažení
# karty ze čtečky ... netestováno, protože způsob zalockování obrazovky
# se v linuxu každou chvíli měni

Konfigurace NSS

# kořenové certifikáty CESNETu jsou dostupné na https://pki.cesnet.cz
certutil -N -d /etc/pki/nssdb
chmod +r /etc/pki/nssdb/*
certutil -A -d /etc/pki/nssdb -i CESNET_CA_Root.pem -n 'CESNET CA Root' -t 'TC,,'
certutil -A -d /etc/pki/nssdb -i PersonalSigning.pem -n 'CESNET Personal Signing CA' -t 'TC,,'

Konfigurace přihlašování pomocí PAMu

# /etc/pam.d/system-auth
auth    required   pam_env.so
auth    [success=1 default=ignore] pam_succeed_if.so service notin login:gdm:xdm:kdm:xscreensaver:gnome-screensaver:kscreensaver quiet use_uid
auth    sufficient  pam_pkcs11.so card_only
auth    sufficient  pam_unix.so nullok try_first_pass
auth    requisite   pam_succeed_if.so uid >= 1000 quiet_success
auth    required   pam_deny.so

Testování konfigurace

pkcs11_setup list_modules
pkcs11_setup use_module
pkcs11_inspect debug
pkcs11_listcerts debug
# otestování pam_pkcs11.conf včetně mapování na lokální účet
pklogin_finder debug