K4

From NMS
Revision as of 16:25, 20 December 2023 by Vokacpet (Talk | contribs) (Ostatní)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Systém používaný na ČVUT pro konfiguraci přístupů pomocí (ČVUT) karty.

Lokální dynamické skupiny

Od podzimu 2016 existuje možnost vytvářet a plnit si vlastní skupiny v přístupovém systému K4. Na FJFI lze pro použít sychronizační skript, který na základě definovaných pravidel umožňuje automaticky v pravidelných intervalech synchronizovat data z různých zdrojů (textové soubory, LDAP, databáze, Usermap, ...). Aktuálně probíhá synchronizace FJFI dat každou hodinu a vzhledem k technickému řešení probíha druhá synchronizace na VIC do K4 systému. Z toho vyplývá, že propagace aktualizovaných dat může v nejhorším případě trvat i dvě hodiny.

Konfigurace

Synchronizační skript K4Sync.py je spuštěn kažkou hodinu (pro účely okamžitého testování nových skupin lze synchronizaci spustit i ručně) a provádí změny na základě konfiguračního souboru K4Sync.conf jehož struktura je popsána v hlavičce skriptu, viz.

 • Syntax:
  • add & synchronize group
W14-GROUP-NAME[Group description]=Module1[param1]+(Module2[param2]-Module3[param3])
  • remove group
-W14-GROUP-NAME=
 • Modules:
  • PersonalIds[252509,342356] - list of personal IDs
  • Usernames[vokacpet,keroupav] - list of usernames (resolved to personal IDs)
  • FileWithPersonalIds[filename] - list of personal IDs stored in "filename"
  • FileWithUsernames[filename] - list of usernames stored in "filename"
  • FjfiAdGroups[stu] - list of members of the FJFI AD group "stu" (return values of the ctuPersonalId)
  • FjfiAdFilter[givenName=Petr] - arbitrary FJFI AD filter (return values of the ctuPersonalId)
  • CvutAdGroups[14101-PRACOVNIK] - list of members of the CVUT AD group "14101-PRACOVNIK" (return values of the employeeNumber)
  • CvutAdFilter[cvutRolesB2=14101:410] - arbitrary CVUT AD filter (return values of the employeeNumber)
  • UsermapRole[UsermapRole[B-14101-SUMA-PRACOVNIK] - list of users with Usermap technical/business role
  • UsermapStudy[B0533A110014] - bachelor programme with course code B0533A110014
  • UsermapStudy[B0541A170021:BMATIMM] - bachelor programme with course code B0541A170021 and specialization BMATIMM
  • UsermapStudy[N0533A110029] - master programme with course code N0533A110029
  • UsermapStudy[B3913:3901R061] - bachelor students with study plan "3901R061" (old couse code format)
  • UsermapStudy[14102:P3913:3901V016] - phd students from department 14102 with study plan "3901V016" (old couse code format)
  • UsermapStudy[B3913:3901R061;180] - students with study plan "3901R061" that did not expired more than 180 days ago
  • OracleQuery[???] - arbitrary query to the Oracle UsermapV4 database
 • Expressions:
  • Module1[param1]+Module2[param2] - union
  • Module1[param1]-Module2[param2] - difference
  • Module1[param1]&Module2[param2] - intersection
  • Module1[param1]^Module2[param2] - symetric difference
  • (M1[p1]-M2[p2])+M3[p3] - parenthesis for precedence
 • Examples:
W14-TEST[W14 Testovaci FJFI skupina]=
#W14-TEST1[W14 Testovaci FJFI skupina]=Usernames[usernam1,usernam2]
#-W14-TEST1[W14 Testovaci FJFI skupina]=

Editace & stav & update

Ostatní

Studijní programy

Upozornění: informace na této stránce nebyly delší dobu aktualizovány a aktuální informace lze zjistit na stránce zobrazující stav synchronizace FJFI K4 dynamických skupin.

Bakalářské studijní programy
kod_jkov titul název katedry
3901R012 BC Fyzikální inženýství FI KF
3901R015 BC Jaderně chemické inženýrství JCHI KJCH
3901R016 BC Jaderné inženýrství JI KJR
3901R021 BC Matematické inženýrství MI KM
3901R033 BC Radiologická technika RT KDAIZ
3901R056 BC Aplikace softwarového inženýrství ASI KSI
3901R057 BC Aplikovaná informatika APIN KM
3901R058 BC Matematická informatika MINF KM
3901R059 BC Diagnostika materiálů DM KMAT
3901R060 BC Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření DAIZ KDAIZ
3901R061 BC Experimentální jaderná a částicová fyzika EJCF KF
3901R062 BC Fyzika a technika termojaderné fúze FTTF KF
3901R063 BC Fyzikální elektronika FE KFE
3901R064 BC Fyzikální technika FYT KF
3901R065 BC Informatická fyzika IF KFE
3901R066 BC Inženýrství pevných látek IPL KIPL
3901R067 BC Laserová a přístrojová technika LPT KFE
3901R072 BC Jaderná chemie JCHI KJCH
3902R023 BC Inženýrská informatika II KSI
Inženýrské studijní programy
kod_jkov titul název katedry
3901T012 ING Fyzikální inženýrství FI KF
3901T015 ING Jaderně chemické inženýrství JCHI KJCH
3901T016 ING Jaderné inženýrství JI KJR
3901T021 ING Matematické inženýrství MI KM
3901T034 ING Radiologická fyzika RF KDAIZ
3901T056 ING Aplikace softwarového inženýrství ASI KSI
3901T058 ING Matematická informatika MINF KM
3901T059 ING Diagnostika materiálů DM KMAT
3901T060 ING Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření DAIZ KDAIZ
3901T061 ING Experimentální jaderná a částicová fyzika EJCF KF
3901T062 ING Fyzika a technika termojaderné fúze FTTF KF
3901T065 ING Informatická fyzika IF KFE
3901T066 ING Inženýrství pevných látek IPL KIPL
3901T068 ING Aplikované matematicko-stochastické metody AMSM KM
3901T069 ING Matematická fyzika MF KF
3901T070 ING Laserová technika a elektronika LTE KFE
3901T071 ING Optika a nanostruktury ON KFE
3901T072 ING Jaderná chemie JCH KJCH
3902T023 ING Inženýrská informatika II KSI
Dokorské studijní programy
kod_jkov titul název katedry
1408V001 PHD Jaderná chemie JCH KJCH
3901V012 PHD Fyzikální inženýrství FI KMAT, KFE, KIPL
3901V016 PHD Jaderné inženýrství JI KJR, KDAIZ, KF
3901V021 PHD Matematické inženýrství MI KM, KF, KSI
3901V034 PHD Radiologická fyzika RF KDAIZ