K4

From NMS
Revision as of 01:18, 26 July 2017 by Vokacpet (Talk | contribs) (Stav)

Jump to: navigation, search

Systém používaný na ČVUT pro konfiguraci přístupů pomocí (ČVUT) karty.

Lokální dynamické skupiny

Od podzimu 2016 existuje možnost vytvářet a plnit si vlastní skupiny v přístupovém systému K4. Na FJFI lze pro použít sychronizační skript, který na základě definovaných pravidel umožňuje automaticky v pravidelných intervalech synchronizovat data z různých zdrojů (textové soubory, LDAP, databáze, Usermap, ...). Aktuálně probíhá synchronizace FJFI dat každou hodinu a vzhledem k technickému řešení probíha druhá synchronizace na VIC do K4 systému. Z toho vyplývá, že propagace aktualizovaných dat může v nejhorším případě trvat i dvě hodiny.

Konfigurace

Synchronizační skript K4Sync.py je spuštěn kažkou hodinu a provádí změny na základě konfiguračního souboru K4Sync.conf jehož struktura je popsána v hlavičce skriptu, viz.

 • Syntax:
  • add & synchronize group
W14-GROUP-NAME[Group description]=Module1[param1]+(Module2[param2]-Module3[param3])
  • remove group
-W14-GROUP-NAME=
 • Modules:
  • PersonalIds[252509,342356] - list of personal IDs
  • Usernames[vokacpet,keroupav] - list of usernames (resolved to personal IDs)
  • FileWithPersonalIds[filename] - list of personal IDs stored in "filename"
  • FileWithUsernames[filename] - list of usernames stored in "filename"
  • FjfiAdGroups[stu] - list of members of the FJFI AD group "stu" (return values of the ctuPersonalId)
  • FjfiAdFilter[givenName=Petr] - arbitrary FJFI AD filter (return values of the ctuPersonalId)
  • CvutAdGroups[14101-PRACOVNIK] - list of members of the CVUT AD group "14101-PRACOVNIK" (return values of the employeeNumber)
  • CvutAdFilter[cvutRolesB2=14101:410] - arbitrary CVUT AD filter (return values of the employeeNumber)
  • OracleRole[OracleRole[B-14101-SUMA-PRACOVNIK] - list of users with Usermap technical/business role
  • OracleStudy[3901R061] - list students with currently active study plan "3901R061"
  • OracleStudy[3901R061;180] - list students with study plan "3901R061" that did not expired more than 180 days ago
  • OracleQuery[???] - arbitrary query to the Oracle UsermapV4 database
 • Expressions:
  • Module1[param1]+Module2[param2] - union
  • Module1[param1]-Module2[param2] - difference
  • Module1[param1]&Module2[param2] - intersection
  • Module1[param1]^Module2[param2] - symetric difference
  • (M1[p1]-M2[p2])+M3[p3] - parenthesis for precedence
 • Examples:
W14-TEST[W14 Testovaci FJFI skupina]=
#W14-TEST1[W14 Testovaci FJFI skupina]=Usernames[usernam1,usernam2]
#-W14-TEST1[W14 Testovaci FJFI skupina]=

Stav & update

Ostatní

Editování skupin v AD pomocí samby

# nejprve je potřeba získat kerberos ticket pro účet,
# který má práva přidávat / odebírat členy dané skupiny
kinit username@MS.CVUT.CZ
# k managování skupin slouží příkaz "net rpc group"
net -S hades.ms.cvut.cz -W MS.CVUT.CZ -k rpc group members 14102-B13
net -S hades.ms.cvut.cz -W MS.CVUT.CZ -k rpc group addmem 14102-B13 vokacpet
net -S hades.ms.cvut.cz -W MS.CVUT.CZ -k rpc group delmem 14102-B13 vokacpet

Editování skupin v AD z Windows stanice

 Control Panel -> Programs and Features -> Turn Windows features on or off -> Remote Server Administration Tools -> AD DS and AD LDS Tools
 • spustit příkazovou řádku cmd.exe s právy administrátora
 • spustit mmc pod doménovým uživatelem
runas /netonly /noprofile /user:username\MS.CVUT.CZ mmc
 • přidat modul pro management doménových uživatelů
File -> Add/remove Snap-in -> Active Directory Users and Computers
 • nastavit správnou doménu nově přidanému modulu
pravá myš -> Change Domain... -> MS.CVUT.CZ