Bimbo

From NMS
Revision as of 13:43, 8 January 2009 by Vokac (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Servery / Služby
Přístupné komukoliv
windows
srk
linux / unix
kmlinux
Omezený/individuální účet
linux / unix
bimbo · buon(KF) · km(KM) · lenochod(KJR) · linux · node(KM) · sunrise(KF) · unixlab(KFE) · vkstat(KM)
Služby
backup · DHCP · DNS · doména FJFI · eduroam · fileserver · IdM · forum · gitlab · lists · moodle · indico · mailgw · K4 · mailserver · NMS · openvpn · skolniftp · ssh · videokonference · VoIP · video · VPN · wififjfi · wiki · www
Učebny
e-sklipek · KFE unixlab · KFE pclab · PD1 · KM 105 · KM 115
Ostatní
Network · Blokované porty
[edit] · [view]

Základní informace (bimbo)

Správce 
Petr Vokáč
HW 
virtuální (Xen) - paravirtualizace x86_64
OS 
CentOS5
Využití 
studentský server (v dlouhodobém horizontu je v plánu spojení s linux, při zachování všech současných účtů a služeb), běží zde FJFI fórum
Konto 
vytvářené na požádání správcem
                            ___   _,.--.,_
BBB I M  M BBB  OO  bimbo.fjfi.cvut.cz      .-~  ~--"~-.  ._ "-.
B B I MM MM B B O O 2001:718:2:17f9::dead:beef /   ./_  Y  "-. \
BBB I M M M BBB O O 147.32.9.8         Y    :~   !     Y
B B I M  M B B O O               lq p  |   /     .|
BBB I M  M BBB  OO              _  \. .-, l  /     |j
                        ()\___) |/  \_/";      !
Vas vita!                    \._____.-~\ . ~\.   ./
                              Y_ Y_. "vr"~ T
http://bimbo.fjfi.cvut.cz                ( (  |L  j
root@bimbo.fjfi.cvut.cz                  [nn[nn..][nn..]

Vytvoření databáze

create_mysql
create_pgsql

Vytvoření SVN+Trac

REPONAME=test
SHELLUSER=test

svnadmin create /var/www/svn/${REPONAME}
chown apache:apache -R /var/www/svn/${REPONAME}
chown ${SHELLUSER} -R /var/www/svn/${REPONAME}/conf
chown ${SHELLUSER} -R /var/www/svn/${REPONAME}/hooks
htpasswd -c /var/www/svn/${REPONAME}/.htpasswd mulleva2
chown ${SHELLUSER}:apache /var/www/svn/${REPONAME}/.htpasswd
touch /var/www/svn/${REPONAME}/.svnaccess
chown ${SHELLUSER}:apache /var/www/svn/${REPONAME}/.svnaccess
cat > /var/www/svn/${REPONAME}/.svnaccess << EOF
[/]
* = r
${SHELLUSER} = rw
EOF
trac-admin /var/www/trac/${REPONAME} initenv
trac-admin /var/www/trac/${REPONAME} permission add ${SHELLUSER} TRAC_ADMIN
chown apache:apache -R /var/www/trac/${REPONAME}
chown ${SHELLUSER} /var/www/trac/${REPONAME}/conf/*
chmod g+w /var/www/trac/${REPONAME}/conf/*
chown ${SHELLUSER} /var/www/trac/${REPONAME}/db/*
chmod g+w /var/www/trac/${REPONAME}/db/*
# update /var/www/trac/${REPONAME}/conf/trac.ini
cat >> /var/www/trac/${REPONAME}/conf/trac.ini
[components]
webadmin.* = enabled
ticketdelete.* = enabled
iniadmin.* = enabled
EOF
perl -p -i -e 's/^log_level = DEBUG/log_level = INFO/' /var/www/trac/${REPONAME}/conf/trac.ini
# update apache configuration in /etc/httpd/conf.d/v${REPONAME}.conf