Search results

Jump to: navigation, search
 • net -S hades.ms.cvut.cz -W MS.CVUT.CZ -U username rpc group addmem 14102-B13 vokacpet net -S hades.ms.cvut.cz -W MS.CVUT.CZ -U username rpc group delmem 14102-B13 vokacpet
  115 KB (19,122 words) - 10:50, 31 October 2019
 • ...být v seznamu uveden, aby se na něj toto pravidlo aplikovalo (např.: "vokacpet,keroupav,schlopet") ...vlastnost využívat kontaktujte [http://nms.fjfi.cvut.cz/user/who.php?uid=vokacpet|správce]. Existuje také možnost zakázat přidělování IPv4 resp. IPv6
  19 KB (3,422 words) - 18:19, 23 September 2019
 • |vokacpet |vokacpet
  63 KB (10,042 words) - 07:00, 28 August 2020
 • ...igning,O=CTU in Prague,CN=Ing. Petr Vokáč,serialNumber=252509@cvut.cz -> vokacpet
  12 KB (2,071 words) - 10:04, 29 June 2016
 • ** Usernames[vokacpet,keroupav] - list of usernames (resolved to personal IDs)
  6 KB (931 words) - 19:28, 7 December 2018