Roc.fjfi.cvut.cz

From NMS
Jump to: navigation, search
Servery / Služby
Přístupné komukoliv
windows
srk
linux / unix
kmlinux
Omezený/individuální účet
linux / unix
bimbo · buon(KF) · km(KM) · lenochod(KJR) · linux · node(KM) · sunrise(KF) · unixlab(KFE) · vkstat(KM)
Služby
backup · DHCP · DNS · doména FJFI · eduroam · fileserver · IdM · forum · gitlab · lists · moodle · indico · mailgw · K4 · mailserver · NMS · openvpn · skolniftp · ssh · videokonference · VoIP · video · VPN · wififjfi · wiki · www
Učebny
e-sklipek · KFE unixlab · KFE pclab · PD1 · KM 105 · KM 115
Ostatní
Network · Blokované porty
[edit] · [view]

Základní informace

Správce 
Petr Vokáč
HW 
OS 
CentOS7
Využití 
Konto 
-

Instalace a konfigurace

Konfigurace ZFS

cat > /etc/modprobe.d/zfs.conf <<EOF
# limit size of ARC cache to 8GB
options zfs zfs_arc_max=8589934592
EOF

zpool create -f -o ashift=12 -m /mnt/data data mirror ata-WDC_WD6003FFBX-68MU3N0_V8G4DZXM ata-WDC_WD6003FFBX-68MU3N0_V8G4TBZM

zpool add data cache nvme-Samsung_SSD_970_EVO_2TB_S464NB0K700355Z-part6
zpool add data log nvme-Samsung_SSD_970_EVO_2TB_S464NB0K700355Z-part7

zfs set xattr=sa data
#zfs set acltype=posixacl data
#zfs set compression=lz4 data
zfs set atime=off data
zfs set relatime=off  data

zfs create data/test
zfs create -V 1g data/block
zfs create -s -V 1g data/thinvol